lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till LTH - för dig som är antagen till årskurs 1

ltharticlebegin

För mer information om vad som händer på programmet du har blivit antagen till, välj programmet i rullistan nedan. 


OBS! För dig som är antagen till Senare del av program kommer du att efter urval 2 bli kontaktad av programansvariga.

Har du frågor om antagning eller studier?

Vid frågor om antagning ska du vända dig till Antagningsservice: https://www.antagning.se/sv/fragor-och-kontakt/
Telefon: 0771-550 720 (måndag till fredag, kl. 9-16)

Om du har frågor som rör studier vid LTH så kan du kontakta studie- och karriärvägledare vid LTH. Du kan maila till svl-jour@kansli.lth.se eller nå kontaktuppgifter genom att klicka här.

Din Guide till LTH
Arkitektutbildning
Industridesignutbildning

Din Guide till LTH
Campus Helsingborg

Upprop

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i uppropet för ditt program. Till uppropet tar du med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på uppropet så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet för att meddela förhinder innan måndagen den 21 augusti kl.8 för antagna till Campus Lund och onsdagen den 23 augusti kl. 10.30 för antagna till Campus Helsingborg. För antagna till Riskhanteringsprogrammet gäller onsdagen den 23 augusti kl. 9.15 och för antagna till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning är det måndagen den 28 augusti kl. 9.15. Du ska meddela vilken dag och tid du ansluter till dina studier. Mottagningsveckans aktiviteter är viktiga för att du ska få en bra studiestart när terminen börjar den 28 augusti. För senare studiestart än terminsstart 28 augusti kl. 8, krävs beslut av LTH:s Utbildningsavdelning, för kontakt använd e-postadressen antagningen@kansli.lth.se.

I det fall du inte kommer till uppropet, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats.

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.

För dig som är ny student och förälder

Studie- och karriärvägledningen vid LTH vill bjuda dig på en enkel lunch och samtidigt ge dig tips på sådant som hjälper till att underlätta pusslet med studier och barn. Tipsen får du från andra studenter på LTH som också är föräldrar.

Välkommen måndagen den 28 augusti kl. 12.15 till sal Saltholm, Studiecentrum. Anmälan sker senast torsdagen den 24 augusti till din studie- och karriärvägledare, anmäl eventuell specialkost.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier. Läs mer om Pedagogiskt stöd via www.lu.se/pedagogisktstod.

För dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bjuder Pedagogiskt stöd in till ett informationsmöte. Läs mer här.

Guide för dig som är student

LTH har en app där du kan hitta ditt schema, matställen på Campus m.m.

Lunds kommuns studentsidor hittar du nyttig information om livet i Lund som student.

Teknologkåren

När du studerar vid universitet kan du skriva in dig som medlem i en studentkår. Vid LTH sker inskrivningen på Teknologkåren (TLTH)

ltharticleend

HÄLSNINGSANFÖRANDE - UPPROP I LUND

21 AUGUSTI 2017
 
KÅRHUSETS AULA
08:00-08:45 
Arkitekt 
Brandingenjör
Industridesign
Lantmäteri
Väg- och vattenbyggnad

KÅRHUSETS AULA
09:15-10:00
 
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

KÅRHUSETS AULA
10:30-11:15
 
Industriell ekonomi
Medicin och teknik
Teknisk fysik
Teknisk matematik
Teknisk nanovetenskap

KÅRHUSETS AULA
11:45-12:30 

Ekosystemteknik
Maskinteknik
Maskinteknik med teknisk design

 

25 AUGUSTI 2017

STUDIECENTRUM SAL PEPPARHOLM
09:15-10:00

Riskhantering

 

28 AUGUSTI 2017

KEMICENTRUM SAL P
09:15-10:00

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

 

Läs mer om programmet du blivit antagen till via rullistan överst på denna sida

UPPROP I HELSINGBORG

23 AUGUSTI 2017
SAL U202
Kl. 10.30
Byggteknik med arkitektur
Byggteknik - järnvägsteknik
Byggteknik - väg/trafik
Datateknik
Elektroteknik med automation

SAL U203
Kl. 13.30

Tekniskt basår

Ny student - LTH Ingenjörshögskolan

FÖRBERED DIG I SOMMAR

Hjälpmedel för att repetera matematik

Fysik (Sommarkurs KTH)

Kemi (KemiIgen, LTH)