lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programmet

ltharticlebegin

Arkitektskolans årsbok 2017-18

Arkitektprogrammets upplägg

Kurser

Läro- och timplan

I läro- och timplanen hittar du programmets alla kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Alternativobligatoriska kurser åk 3

Lista över de alternativobligatoriska kurserna i årskurs 3.

Valfria kurser åk 4-5

Fördjupad information om valfria kurser i årskurs 4-5.

    ltharticleend