lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Arkitektskolan hösten 2018

ltharticlebegin

Välkommen till Arkitektprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Du ska snart upptäcka att du har kommit in på en spännande utbildning. Du kommer att utvecklas som person och redan om ett halvår se på världen med andra ögon än du gör idag. Att öppna ögonen, se och utnyttja det du ser runt omkring dig är en viktig del i undervisningen.

Arkitektur handlar om att gestalta vår omgivning i allt från detaljens närhet till de övergripande stora skalorna i gaturummet och i stadsplaneringen. Arkitekten ska forma vardagens och festernas rum och i gestaltningen ingår både form, färg, funktion och mycket annat.

När du som student börjar på utbildningen startar du en lång process där utbildningen bara är en början. För att bli en fullfjädrad arkitekt måste du också skaffa dig praktik och utveckla samarbeten med andra yrkeskårer som verkar i vår bransch. Arkitektens roller kan vara många men oftast vilar det på arkitekten att ha en överblick, ett stort ansvar men också en intressant arbetsuppgift.

Arkitektutbildningen tillhör LTH men många delar av vår profession glider också över till det konstnärliga området och även till humaniora och samhällsvetenskap. Arkitektur är ett gränsöverskridande ämne där gestaltning är ett sammanhållande begrepp.

Du kommer att upptäcka att Arkitektutbildningen tidvis är intensiv och att det känns som om det är mycket att hålla reda på. Tänk på att utbildningen är en tid då du har möjlighet att utforska och undersöka. Många av de frågor du ställer dig är lika viktiga som svaren. Ge dig därför möjligheten att undersöka och utforska.

Varmt välkommen till Lund måndagen den 27 augusti 2018.

Mottagningsveckan börjar klockan 11.45 med hälsningsanförande i Aulan, Kårhuset, John Ericssons väg 3.
 
Vi ser fram emot att träffa dig!

Programledningen för Arkitektprogrammet

  

 

  

ltharticleend