lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

ltharticlebegin

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete, en kurs på 30 högskolepoäng, som utförs inom kursen

AAHM01: Examensarbete i arkitektur / Degree Project in Architecture

OBS! Du som ska anmäla dig till exjobb: På grund av rådande pandemi ber vi att du fyller i, scannar och mejlar din anmälningsblankett till programplaneraren för förkunskapskontroll. När kontrollen är gjord, får du tillbaka blanketten via mejl.

Examensarbete ska utgöra en ytterligare fördjupning inom ett område som behandlats i en tidigare godkänd projektkurs. Fastställda fördjupnings-områden på arkitektutbildningen är Avancerad arkitektonisk gestaltning, Bebyggelsevård, Human Shelter – urbana rum och Spatiala experiment.

Examensarbetet ska vara det avslutande arbetet. Inga obligatoriska eller alternativobligatoriska kurser får saknas. På Lunds universitets studentportal (www.student.lu.se) kan du själv kontrollera att du är godkänd på minst 256 hp som utöver examensarbetet får ingå i arkitektexamen. I dessa 256 hp ska tre gestaltningskurser på 15 hp ingå.

I examensarbetet ska du visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom arkitektprogrammets kärnämnen. Du väljer själv tema/ämne/inriktning. I arbetet ska du, inom given tidsram, visa förmåga att kritiskt identifiera, hantera och problematisera komplexa frågeställningar, använda för ämnet adekvata metoder och/eller teorier, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade skapande uppgifter inom ett eget uppställt program, kommunicera och diskutera ditt arbete med bakomliggande frågeställningar, idéer, kunskap och argument. Du väljer själv startdatum för ditt examensarbete.

I examensarbetet ingår utöver själva projektarbetet även en presentation vid ett offentligt tillfälle, utställning av examensarbetet, opposition vid en annans students presentation samt en rapport, som ska arkiveras och publiceras på LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser).

Se dokumentet "Arbetsgång" till höger och följ arbetsgången noga!

ltharticleend

Informationsmöten om examensarbete

Inför vårterminen 2021

Måndag 23 november kl. 12.15-13 i mötesrum A4057, plan 4 i A-huset eller via zoom. Vilket det blir meddelas senare.

 

 

KOMMANDE PRESENTATIONSTILLFÄLLEN...

Syllabus Degree Project

Galleri examensarbeten