lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

SI-mentorövningar

ltharticlebegin

SI-övningar ht19 kommer att gälla för kursen VBKA05 Arkitekturteknik 1 - Arkitektur och bärverk. Utförligare info kommer vid kursstart i början av november.

Vad är SI-övningar?

SI står för samverkansinlärning och sker i möten om ca 5‐15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank och initiera arbeten i smågrupper.

Vad är syftet med SI‐övningar?

Extra och annorlunda lärtillfälle i svår kurs som bl a skall kännetecknas av stressfrihet, trivsel och stimulans till att ställa frågor i ämnet. Det är ett komplement till ordinarie föreläsningar och övningar bland annat genom grupporienterat arbete, diskussioner och reflektioner.

ltharticleend