lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utlandsstudier vid arkitektutbildningen i Lund

ltharticlebegin

Utlandsstudier ses som ett viktigt inslag i alla utbildningar vid Lunds Universitet.
Arkitektskolan i Lund har samarbetsavtal med flera utländska arkitektskolor, främst i Europa, om student- och lärarutbyten. Dessutom har LTH och Lunds universitet avtal med andra universitet ni kan söka. Drygt en tredjedel av studenterna vid arkitektutbildningen förlägger en eller två terminer av sina studier vid någon av dessa arkitektskolor.

Utbytesstudier kan påbörjas efter godkänt grundblock (efter år 3).

Utbytesstudier innebär att kurser som ingår i din arkitektutbildning på LTH byts ut mot de kurser du läser utomlands. Du kan vara utbytesstudent efter det obligatoriska grundblocket i årskurserna 1-3.

Som utbytesstudent på arkitektutbildningen läser du kurser som vid hemkomsten tillgodoräknas som projekt inom din specialisering (300 hp) eller inriktning (270 hp), eller som valfria kurser i din examen. Du kan också göra examensarbete som utbytesstudent. 

I utbildningsplanen för arkitektutbildningen, som finns i studiehandboken, kan du läsa vad som gäller för projekt och kurser i arkitektutbildningens senare del. Är du tveksam om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig, vänd dig till biträdande programledaren för utbytesstudier.

De kurser som du läser utomlands behöver inte exakt motsvara de kurser som finns på LTH. Tvärtom ska du ta chansen att utnyttja de möjligheter som andra universitet erbjuder. Utbytesstudier ger dig unika möjligheter att sätta din personliga prägel på din utbildning.

Kontaktperson LTH

För information om våra avtalsuniversitet och ansökan ta kontakt med
Sophia Dequidt
Kårhuset, Internationella kontoret LTH

ltharticleend