lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt Datateknik

ltharticlebegin

Information för D1 om åk 2 2020-05-07

Du hittar presentationen här

Information för D2 om åk 3 2020-05-11

Du hittar presentationen här

Information om examensarbete

Du hittar presentationen här.

Övergångsbestämmelser för obligatoriska kurser

Uppdaterad 2020-07-01
Övergångsbestämmelser tillämpas då det inte längre är möjligt att slutföra nerlagda obligatoriska kurser. I de fall ersättningskurserna omfattar färre högskolepoäng än de ursprungliga kurserna läses resterande högskolepoäng inom programmets valfria kurser.

För nedlagda obligatoriska kurser finns följande övergångsbestämmelser:

EDA016 Programmeringsteknik
Studenter som resterar med tentamen tenterar i stället EDAA50 eller EDAA55 och får resultatet inrapporterat på EDA016.

Studenter som resterar med en enstaka laboration kontaktar institutionen för besked om det finns möjlighet att göra laborationen i en annan kurs.

Studenter som resterar med både tentamen och laborationer läser i stället EDAA45.

EDA260 Programvaruutveckling i grupp - projekt
Studenter som resterar med något av delproven gör motsvarande delprov i EDAF45 och får det inrapporterat i EDA260.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EDAF45 Programvaruutveckling i grupp – projekt.

EDAA05 Datorer i system
Läs i stället EDAA35 Utvärdering av programvarusystem.

EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer
Läs i stället EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap.

EDAF40 Funktionsprogrammering
Kursen byter namn till EDAF95 Grundläggande funktionsprogrammering. Studenter i kull D17 och tidigare som resterar med någon del av EDAF40 kan göra klart kursen genom motsvarande moment i EDAF95.Observera att EDAF40 delprov 0117 Inlämningsuppgifter 2,5 hp motsvaras av EDAF95 delprov 0119 Inlämningsuppgifter 1,5 hp + 0319 Laborationer 1 hp.

EDAF55 Realtidsprogrammering
Läs i stället EDAP10 Flertrådad programmering.

ETIA01 Elektronik
Läs i stället EITA10 Elektronik.

ETS052 Datorkommunikation
Studenter som resterar med tentamen gör tentamen i EITF45 Datorkommunikation och får den inrapporterad i ETS052. Obs: Se kurshemsidan för information om eventuella skillnader i upplägget på kursen.

Studenter som resterar med laboration kontaktar kursansvarig.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EITF45.

ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – metodik
Läs i stället EDAA35 Utvärdering av programvarusystem.

ETSA05 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter
Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.

ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

ETSF01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet
Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.

ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

FAFF25 Fysik
Den enda delen av FAFF25 Fysik (11 hp) som fortfarande går att avsluta är fotonikdelen. Saknar du godkänt resultat på tentan eller godkända laborationer kan du göra detta i kursen FAFA60 Fotonik (5 hp) och få det inrapporterat som en del av FAFF25. Om du är godkänd på termodynamiken och projektet sedan tidigare får du då slutbetyg i FAFF25 och den kursen ingår i din examen. Kontakta institutionen för anmälan till både laborationer och tentamen.

Om du saknar godkänt resultat i termodynamiken eller projektet kan du inte längre avsluta hela FAFF25. I examen byts den kursen då mot FAFA60 Fotonik (5 hp) samt FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på IKT (4 hp), och de två kurserna blir obligatoriska i stället för FAFF25 Fysik (11 hp). Skillnaden på 2 hp fyller du med valfria poäng inom programmet. FAFA60 tillgodoräknas från fotonikdelen i FAFF25 när den är godkänd, FMIF45 är en ny kurs som du måste läsa.

FMIF45 ges i läsperiod 3-4, får du inte upp den som anmälningsalternativ i Studentportalen så vänd dig till programplaneraren INNAN anmälningstiden går ut för hjälp med anmälan.

Om du har tagit enstaka poäng i FAFF25 för lab/tentamen i termodynamik och/eller projektet så kan de tyvärr inte räknas in i din examen. Exempel: Du är inte godkänd på tentamen i termodynamik men har 1 hp för laboration i termodynamik och 3 hp för projektet. Dessa 4 hp kan tyvärr inte räknas in i din examen. 

FMAA01 Endimensionell analys samt FMAA05 Endimensionell analys
Tentamina finns läsåret 2020/2021.

Studenter som helt saknar resultat i kursen (som ej har godkända färdighetsprov och redovisningsuppgifter) läser i stället de nya kurserna FMAB65 Endimensionell analys B1 och FMAB70 Endimensionell analys B2.

FMSF45 Matematisk statistik
Tentamina finns läsåret 2020/2021.

Studenter i kull D17 och tidigare som inte påbörjat FMSF45 (eller som helt saknar resultat i kursen) läser i stället FMSF20 Matematisk statistik 7,5 hp.

ltharticleend