lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Remote desktop

ltharticlebegin

På grund av de speciella omständigheterna så har DDG beslutat att tillåta att studenter kopplar upp sig mot vissa datorsalsdatorer med hjälp av "remote desktop" eller fjärranslutning som det heter på svenska.

2020-09-01

Vi har nu sjösatt den nya lösningen som bygger på något kallat Guacamole.

Beroende på hus så har vi reserverat enstaka salar, eller vissa datorer i varje sal. Vi har försökt få till en kombination av fysisk distansering och tillgång tilldatorer både på plats och via fjärr. Vi vet ännu inte om vi kommer att ha tillräckligt med datorer till fjärrinloggning. Vi får prova oss fram tillsammans. All feedback är välkommen till support@lth.se.

Alla studenter som kan logga in i datorsalarna kan logga in i Guacamole. Lärare och anställda måste använda sitt "Student"-konto. Alla lärare har inte ett sådant ännu. Läs denna sida för mer info om "Student"-konto.

Instruktionerna för att använda Guacamole hittar ni på sidan Fjärrdatorer.

ltharticleend