lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Datormiljö

ltharticlebegin

Datorkonto

Alla studenter som läser program på LTH samt de studenter som går enstaka kurs på LTH får ett datorkonto för inloggning på LTH:s studentdatorer. Vi använder StiL-ID och -lösenord när vi skapar datorkontona. Studenter som läst här före 2009 fick dock, och har fortfarande, separata identiteter för datorinloggningen. Om du vill byta ditt lösenord så gör du det på en hemsida, se under "Konton och lösenord" i vänsterkolumnen. 

Hemkatalog

Alla studenter får egen plats på server. Den platsen kallar vi hemkatalog och när du loggar in på datorsalsdatorer så får du automatiskt tillgång till den. Om du vill koppla upp dig till den från egen dator så behöver du läsa under "Egen dator, nätverk och programvaror".

De allra flesta studenter får en hemkatalog på en windows-server, men studenter som startat sina studier i E-huset har hemkatalog på Linux-servrar. Ni som har Linux-hemkatalog och/eller jobbar på Linuxdatorer behöver läsa häftet som finns på följande sida: http://www.student.lth.se/datorsupport/datormiljoe/linux/

E-post

Alla nya LTH-studenter använder StiL-mailen (webmail.student.lu.se). Den epostadress som du får av universitetet är din officiella adress som student på LTH och du är skydlig att läsa breven som skickas till adressen. Huvudalternativet för att läsa E-post är webmail, men det går även att koppla sig direkt mot mailservern med ett separat mailprogram.

Om du påbörjade studier vid LTH våren 2009 eller tidigare så kan du dock ha ett separat mailkonto inom vårt egna mailsystem, se "Om LTH-mail för studenter 2009 eller tidigare" under "E-post" i vänsterkolumnen.

Personlig hemsida

Det finns möjlighet att lägga upp egna websidor.  Se "Personlig hemsida" i vänsterkolumnen.

Passerkort (LU-kortet)

Tillsammans med kontot får man ett ID-kort, LU-kortet. Det har flera funktioner

  • Man måste ha hämtat ut sitt LU-kort för att datorkontot på LTH:s studentdatorer skall aktiveras
  • ID-kort för att få vistas i husen utanför normal kontorstid
  • Passerkort för att komma in i husen och i datorsalarna.
  • Behövs för att få ut sina utskrifter.

På grund av tekniska begränsningar i passagesystemen så har inte alla LTH-studenter med automatik fysisk access till alla hus på Campus. Om du inte kommer in där du skall ha kurs, prata med kursansvarig och be dem ordna det.

Här hittar du mer info om LU-kortet: www.lu.se/lukortet

ltharticleend