lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Regler

ltharticlebegin

Nedan finns de regler som alla användare har skrivit under i samband med att de fick sitt datorkonto och kort.

Du bör läsa allt som står i pdf:erna, eftersom det är din skyldighet att känna till det du har förbundit dig till. Om du först vill värma upp lite så finns nedan några sammanfattade regler vi känner det är bra att du är medveten om.

  • Det är ej tillåtet att förtära mat eller dryck i datorsalarna.
  • Det är ej tillåtet att låna ut sina kontouppgifter till någon annan.
  • Det är ej tillåtet att använda någon annans kontouppgifter.
  • Det är ej tillåtet att utföra kommersiellt arbete på datorsalsdatorerna.
  • Det är tillåtet att utföra privat arbete på datorsalsdatorerna, under förutsättning att studierelaterat arbete alltid får företräde.
ltharticleend