lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Resultat 2010

ltharticlebegin

Enkäten skickades ut vårterminen 2010 till 1110 program-studenter vid LTH. Av dessa svarade 414 (37%). För att förstå resultaten kan det vara bra att se pdf-versionen av frågorna.

Vid bedömningsfrågor har samtliga resultat normaliserats till ett värde mellan 0 och 1 där värdet 0,5 innebär en neutral bedömning. T.ex. mitt emellan Mycket dåligt och Mycket bra, eller mitt emellan Uselt och Strålande. Jag har valt att låta staplarna utgå ifrån värdet 0,5 för att tydliggöra om resultaten är positiva eller negativa.

Svaren har delats upp baserat på vilket hus studenterna svarat att de använder datorerna mest i. Vissa studenter har svarat att de aldrig/sällan använder LTH:s studentdatorer.

OBS, värdena för "Fysikum" under "Personlig support" visas felaktigt pgr att inga "Fysikum-studenter" svarade på den frågan.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenterna bedömde nivån på datormiljön som något över medel. En närmare analys visar att det som drar ner betyget i första hand är den fysiska miljön, i synnerhet luftkvalité och temperatur.

Ett intressant faktum är att medelstudenten uppger sig utföra 46% av sitt utbildningsrelaterade datorarbete på datorsalsdatorerna.

 

 

ltharticleend