lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Windows

ltharticlebegin

De allra flesta datorsalarna på LTH har Windows installerat. Just nu VT2017 använder vi  Windows 10.

Hemkatalog och gemensamma mappar

Hemkatalog

Varje student tilldelas en hemkatalog i form av en mapp på en av våra filservrar. När du som student loggar in på en dator i våra datorsalar så hittar du den under "Computer" som:

 "your-login-name (\\stu.net.lth.se) (H:)"

Normalt är utrymmet mellan 4 och 12 GB. Om din hemkatalog håller på att bli full kommer du att få en varning varje gång du loggar in. (Less than 10% remains....cxxxx). Ta denna varning på allvar! Det är vanligt att programvaror man jobbar i kan ge svårtolkade fel när det är för ont om utrymme i hemkatalogen.

Gemensamma mappar

Det finns ett antal gemensamma mappar som är avsedda för olika saker:

Under "shared (\\stu.net.lth.se) (S:)" hittar ni:

  • Courses : Här lägger lärare upp material till kurser. Lärare har skrivrätt, studenter kan endast läsa och kopiera filer härifrån.
  • Delivery : För inlämningar. Se textfiler i respektive mapp för närmare förklaring hur de fungerar.
  • Project : Vissa kurser kan få en mapp här. Det är mappar vi (DDG) lägger upp manuellt. I dessa mappar får en viss kurs (årets studenter) skrivrätt, vilket krävs för vissa kurser. Kontakta support@lth.se. Ange kurskod samt ev övriga som behöver skrivrätt.
  • Support : Hjälp och supportfiler från DDG.

Under "temp (\\stu.net.lth.se) (T:)" hittar ni:

  • Protected : Alla kan läsa i de mappar som skapas här, endast den som skapat ett dokument kan ändra eller radera det.
  • Unprotected : Alla kan skapa, läsa, ändra och radera alla dokument och mappar.
  • Will be deleted...... : När vi på DDG raderar saker från "Protected" och "Unprotected" så ligger de först här några dagar innan de raderas permanent.
  • Allt innehåll raderas den 15:e varje månad! 
  • Ni kan ha högst 15 GB på T:

 

 

ltharticleend