lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

E-post

ltharticlebegin

Den E-postadress du tilldelas av LU/LTH när du börjar som student används av lärare och administration för att kontakta dig.

Därför är alla studenter skyldiga att läsa mail som skickas till dem. Vill du inte använda LTH:s/LU:s mailserver är du skyldig att vidarebefordra breven. Detta framgår av reglerna som du skrev under när du fick ditt konto.

Från och med hösten 2009 använder LTH:s nya studenter samma mailsystem som resten av universitetet. Inloggningsuppgifter till mailen (det så kallade StiL-kontot) skickas ut med pappersbrev till hemadressen.

Äldre mailkonton

LTH-studenter antagna före hösten 2009 fick ett separat mailkonto. Det innebär att dessa studenter både har ett StiL-mailkonto (Google apps) och ett LTH-mailkonto (Squirrel-mail). Läs mer på denna sida.

Normalt skickas kursinformation till LTH-kontot för dessa studenter. Du kan tala med din studievägledare om du vill ändra på detta.

När kontot avslutas

När du du är klar med dina studier, kom ihåg att ditt konto kommer avslutas. Se till att ta vara på dina mail, se denna sida.

Länkar:

ltharticleend