lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Om Datordriftgruppen DDG

ltharticlebegin

 

Datordriftgruppen (DDG) består av 10 personer. Huvuduppgiften är att ansvara för gemensamma datorresurser på LTH, vilket bland annat omfattar:

 

  • Drift av gemensamma studentdatorer (datorsalar, Studiecentrum mm)
  • Drift av datorer på LTHs kansli, Kansli N och vissa institutioner
  • Drift av gemensamma servrar (webb, dns, email mm)
  • Utveckling och drift av lokala administrativa programvaror
  • Distribution av gemensamma programvaror (Matlab, Maple, Comsol mm)
  • Drift av LU-kortet och passerystem
  • Drift av informationsskärmar för LTH, EHL, Vattenhallen och Eden

 

 

ltharticleend