lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Läsårsindelning 2017-2018

ltharticlebegin

Terminstider vid Lunds universitet läsåret 2017/2018

Universitetets rektor har beslutat att under läsåret 2017/2018 infaller höstterminen 2017-08-28—2018-01-14 och vårterminen 2018-01-15—06-03.

För nyantagna studenter vid LTH, Campus Lund startar dock höstterminen måndagen den 21 augusti 2017.

För tekniskt basår samt för nyantagna till första terminen vid högskoleingenjörsutbildningarna, Campus Helsingborg startar höstterminen onsdagen den 23 augusti 2017.

Grafisk översikt

Indelning i läs- och tentamensperioder för grundutbildning vid Lunds Tekniska Högskola

För Grundutbildning vid LTH delas läsåret in i läs- och tentamensperioder på det sätt som framgår av bilaga 1 med följande undantag.

Undantag

För Tekniskt basår samt Livsmedelsteknisk utbildning, Arkitektprogrammet, Kandidatutbildning i industridesign, Masterutbildningen i industridesign, Masterutbildningen i hållbar stadsgestaltning och Masterutbildning i arkitektur gäller terminstider utan läsperiodsindelning.

Terminstider utan läsperiodsindelning innebär att undervisningen läggs ut under hela terminstiden. Under terminstiden kan ordinarie tentamen och omtentamen läggas ut när som helst under förutsättning att hänsyn tas till parallella kurser.

 För trafikflygarutbildningen gäller terminstider enligt särskild ordning.

Reservantagning

Reservantagning till första årskursen av utbildningar vid Campus Lund kan hösten 2016 pågå till och med fredagen den 2 september 2016 och vid Campus Helsingborg till och med onsdagen den 7 september 2016. Med hänsyn till eventuella reservantagna studenter till årskurs ett, skall det vara möjligt att ta igen den första veckans undervisning. Denna stödundervisning skall vara planerad före uppropet.

Övrigt

Obligatoriska undervisningsmoment bör i görligaste mån ej schemaläggas mellan kl 10-15 under Arbetsmarknadsdagarna - ARKAD – november 2016.

ltharticleend

Beslut och bilagor läsåret 2017-2018

Förändrad läsårsindelning

Läs om den förändring i läsårsindelningen som skedde from 14/15

Förändrad läsårsindelning