lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Läsårsindelning 2018-2019

ltharticlebegin

Terminstider vid Lunds universitet läsåret 2018/2019

Universitetets rektor har beslutat att under läsåret 2018/2019 infaller höstterminen 2018-09-03—2019-01-20 och vårterminen 2019-01-21—06-09.

För nyantagna studenter vid LTH, Campus Lund startar dock höstterminen måndagen den 27 augusti 2018.

För tekniskt basår samt för nyantagna till första terminen vid högskoleingenjörsutbildningarna, Campus Helsingborg startar höstterminen onsdagen den 29 augusti 2018.

Grafisk översikt

Indelning i läs- och tentamensperioder för grundutbildning vid Lunds Tekniska Högskola

För Grundutbildning vid LTH delas läsåret in i läs- och tentamensperioder på det sätt som framgår av bilaga 1 med följande undantag.

Undantag

För Tekniskt basår samt Livsmedelsteknisk utbildning, Arkitektprogrammet, Kandidatutbildning i industridesign, Masterutbildningen i industridesign, Masterutbildningen i hållbar stadsgestaltning och Masterutbildning i arkitektur gäller terminstider utan läsperiodsindelning.

Terminstider utan läsperiodsindelning innebär att undervisningen läggs ut under hela terminstiden. Under terminstiden kan ordinarie tentamen och omtentamen läggas ut när som helst under förutsättning att hänsyn tas till parallella kurser.

 För trafikflygarutbildningen gäller terminstider enligt särskild ordning.

Reservantagning

Reservantagning till första årskursen av utbildningar vid Campus Lund kan hösten 2018 pågå till och med fredagen den 7 september 2018 och vid Campus Helsingborg till och med onsdagen den 12 september 2018. Med hänsyn till eventuella reservantagna studenter till årskurs ett, skall det vara möjligt att ta igen den första veckans undervisning. Denna stödundervisning skall vara planerad före uppropet.

Övrigt

Under Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, ARKAD (14-15 november 2018), ska LTH tillse att studenterna har minst en halv dag utan obligatoriska undervisningsmoment, samt i görligaste mån tillse att studenterna har minst två timmar utan några schemalagda moment.

ltharticleend

Beslut och bilagor läsåret 2018-2019

Förändrad läsårsindelning

Läs om den förändring i läsårsindelningen som skedde from 14/15

Förändrad läsårsindelning