lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programledning

ltharticlebegin

Programledningen (PLE) svarar för planering och uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammet. De lägger förslag till Ledningsgruppen för grundutbildningen om kursutbudet samt beslutar om kursplaner och Lär- och timplan. Andra angelägna uppgifter för PLE är att arbeta med rekrytering, introduktion och kvalitetsutveckling.

Ledamöter

Lärare 

Markus Törmänen, EIT- programledare 

Andreas Lenshof, BME- biträdande programledare

Michael Lentmaier, EIT - masterföreståndare TAWIR

Liang Liu, EIT - masterföreståndare TAEEE

 

Studentrepresentanter
Jacob Forsell

Lina Tinnerberg

   
Programplanerare   
Åsa Vestergren

  
Studie- och karriärvägledare 
Roger von Moltzer


Frågor som rör programledningens arbete, sammanträdestider, protokoll etc, besvaras av programplaneraren eller programledaren. 

ltharticleend