lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anmälningar & registreringar

ltharticlebegin

Jag har missat flera kurser och släpar efter i studietakten. Vad gör jag?

Gör upp en studieplan i samråd med din studie- och karriärvägledare. Studieplanen utgår från dina möjligheter och från CSN:s krav på studieomfattning för studiemedel. Du kan läsa både nya och gamla kurser men se till att bli omregistrerad på de gamla kurserna. Kurssekreteraren på institutionen gör detta.

Kan man läsa valfria kurser när som helst under utbildningen?

I princip ja. Det framgår av Studiehandboken vilka kurser som är obligatoriska och vilka som är valfria på ditt program.

Det är lättare ur schemasynpunkt att läsa kurserna i rätt årskurs. Vissa kurser kräver förkunskaper i form av andra kurser och är avsedda att läsas tidigast tredje eller fjärde året.

Observera att en del av kurserna kan ha många sökande så att alla inte kan beredas plats.

Jag vill påbörja mitt examensarbete denna termin. Vad gäller för mig?

Du måste kursregistrera dig för att ditt examensarbete ska kunna registreras i Ladok. Även om examensarbetet utförs vid ett företag eller vid ett annat universitet ska det examineras vid LTH och resultatet läggas in i Ladok. Det är viktigt att du är kursregistrerad under hela tiden som du arbetar med ditt examensarbete.

Samtliga steg i examensarbetsprocessen finns beskrivna här.

Jag vill läsa en kurs som inte ingår i mitt program. Hur gör jag?

Om kursen inte ingår i ditt program, ska du fylla i blanketten:

Ansökan om att läsa kurs på annat program

Lämna in blanketten till din programplanerare.

Jag har missat kursanmälan eller vill efteranmäla mig till en kurs. Hur gör jag?

Studenter som vill efteranmäla sig får kontakta institutionen (kursansvarig eller kurssekreterare) och höra om det finns plats. Vilken institutionen är framgår av kursplanen.

Institutionen har ingen skyldighet att ta emot studenter som inte har anmält sig i tid.

ltharticleend