lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anmälningar & registreringar

ltharticlebegin

Jag har missat flera kurser och släpar efter i studietakten. Vad gör jag?

Gör upp en studieplan i samråd med din studie- och karriärvägledare. Studieplanen utgår från dina möjligheter och från CSN:s krav på studieomfattning för studiemedel. Du kan läsa både nya och gamla kurser men se till att bli omregistrerad på de gamla kurserna. Kurssekreteraren på institutionen gör detta.

Kan man läsa valfria kurser när som helst under utbildningen?

I princip ja. Det framgår av Studiehandboken vilka kurser som är obligatoriska och vilka som är valfria på ditt program.

Det är lättare ur schemasynpunkt att läsa kurserna i rätt årskurs. Vissa kurser kräver förkunskaper i form av andra kurser och är avsedda att läsas tidigast tredje eller fjärde året.

Observera att en del av kurserna kan ha många sökande så att alla inte kan beredas plats.

Jag gör examensarbete denna termin. Vad gäller för mig?

Du måste kursregistrera dig för att ditt examensarbete ska kunna registreras i Ladok. Även om examensarbetet utförs vid ett företag eller vid ett annat universitet ska det examineras vid LTH och resultatet läggas in i Ladok. Det är viktigt att du är kursregistrerad under hela tiden som du arbetar med ditt examensarbete.

Vad gäller när jag tar studieuppehåll?

Du ska ansöka om studieuppehåll på blanketten nedan som lämnas till studie- och karriärvägledningen för ditt program. Läs noga igenom instruktionerna på blanketten.

Blankett för studieuppehåll

Omtentamen: Du måste numera anmäla dig till alla tentor, både ordinarie tenta och omtenta. Här finner du information:

Tentamensanmälan/anonyma tentor

Läsa nya kurser: Du får inte läsa nya kurser på LTH, däremot är det tillåtet att läsa om eller göra kompletteringar på de kurser du har varit registrerad på inom ditt program. Det går bra att läsa kurser eller utbildningar vid andra fakulteter vid Lunds universitet eller vid annat lärosäte under den tid du har studieuppehåll.

Observera: Under ditt studieuppehåll, kan det finnas risk för att du blir skyldig att börja betala tillbaka dina studielån. Kontakta alltid CSN, för besked:

CSN

Om du har studentbostad bör du kontrollera med din hyresvärd om vilka regler som gäller.

Jag har missat kursanmälan eller vill efteranmäla mig till en kurs. Hur gör jag?

Kontakta institutionen som ger kursen du vill läsa. Vilken institutionen är framgår av kursplanen. Tala om att du missat anmälan och hör om det finns plats kvar för dig. Är det godkänt av institutionen, behöver du inte göra mer.

Om kursen inte är obligatorisk eller valfri på ditt program, ska du även fylla i blanketten:

Ansökan om att läsa kurs på annat program

Lämna blanketten till din programplanerare.

ltharticleend