lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ansökan och behörighet

ltharticlebegin

Jag planerar att söka en utbildning vid LTH, som startar i höst. Men jag har inte alla ämnen som ingår i den särskilda behörigheten. Jag undrar om jag kan läsa detta vid sidan om när jag går utbildningen vid LTH?

Nej! Behörighetskraven måste alltid vara uppfyllda för att du ska kunna bli antagen till en utbildning.

Jag skulle vilja byta utbildning och/eller utbildningsort till Lunds tekniska högskola. Hur kan jag göra det?

Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven kan du söka till ”senare del av program” vid LTH.

Senare del av program

Parallellt kan du dessutom söka via www.antagning.se om du vill börja till hösten. Då bedöms du inte enligt reglerna som står ovan, utan efter dina gymnasiemeriter och/eller högskoleprovsresultat. Om du antas till utbildningen kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

LTH har som särskilda förkunskapskrav bl a Matematik 4 (f.d. Ma E) till civilingenjörsutbildningarna. Detta kräver däremot inte vissa andra högskolor. Varför är det så?

Universitets- och högskolerådet har bestämt vilken särskild behörighet som skall gälla för yrkesexamen (exempelvis civilingenjörsexamen), men högskolorna kan själva sänka kraven. Därför kan den särskilda behörigheten skilja till samma utbildning vid olika lärosäten. LTH anser att Matematik 4 (MaE) krävs för att ge förutsättning för goda studieresultat och har därför inte sänkt kraven.

Jag kom inte in på det program som jag hade hoppats på och nu skulle jag vilja läsa några fristående kurser istället. Finns en lista på kurser man kan välja?

Kurser som ingår i LTH:s programutbildningar kan, med få undantag, INTE läsas som fristående kurs.

LTH:s fristående kurser vänder sig framför allt till yrkesverksamma´och till studenter på andra fakulteter. Fristående kurser vid LTH är dock inte något alternativ till studier på utbildningsprogram.

När det gäller övriga fristående kurser vid Lunds universitet, kan du kontakta den centrala studievägledningen.

LU:s centrala studievägledning

Antagning.se

Jag glömde att anmäla mig i tid. Hur lämnar jag in en sen ansökan?

Program som har lediga platser eller inte alltför långa reservlistor kan öppna för sen anmälan på

www.antagning.se

På alternativ som inte längre är öppna på www.antagning.se går det inte att göra en sen ansökan.

Jag saknar behörighetsgivande ämnen till en ingenjörsutbildning. Planerar att söka tekniskt basår vid ett annat lärosäte. Blir jag då behörig till LTHs utbildningar?

Du måste se till att de kurser som ingår på det basår som du tänker läsa motsvarar LTHs behörighetskrav. Om de gör det blir du behörig till våra program. Du får dock inte extrameriter eller platsgaranti.

Jag har läst vid ett annat civilingenjörsprogram eller arkitektutbildning och vill ansöka att få tillgodoräknat kurser. Hur går jag tillväga?

Börja med att kontakta programplaneraren för det program som du blivit antagen till, det är han/hon som handlägger ärenden om tillgodoräknande.

Programplanering

Av resursskäl har vi tyvärr inte möjlighet att ge några förhandsbesked innan du är antagen till ditt program.

Om du kan få kurser tillgodoräknade så behöver du en individuell studieplan. För att få hjälp med den är du välkommen att kontakta studie- och karriärvägledaren.

Studievägledningen vid LTH

Förbered dig för det mötet genom att gå igenom läro- och timplanen för ditt utbildningsprogram (klicka här för att komma dit). Här ser du vilka kurser som ingår i årskurs 1-5. Var noga med att läsa igenom kursplanerna för att säkerställa att du uppfyller förkunskapskraven.

I vissa kursplaner förekommer rubrikerna "Förkunskapskrav" eller "Förutsatta förkunskaper". Med "Förkunskapskrav" menas att angivna kurser, eller motsvarande, måste vara godkända för att du ska få påbörja kursen. Med "Förutsatta förkunskaper" menas att undervisningen förutsätter att du har de angivna förkunskaper men att det inte behöver ske en formell kontroll.

Jag har sökt till en civilingenjörsutbildning och har läst fristående kurser vid universitet/högskola eller motsvarande. Kan jag få kurserna tillgodoräknade i min utbildning vid LTH?

Du som är antagen till årskurs 1 och har akademiska meriter med dig läs noga igenom informationen på följande sida:

Tillgodoräknande

ltharticleend