lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Försäkring och bostad

ltharticlebegin

Jag var med om en olycka och skadade mig på väg till en föreläsning. Har LTH någon försäkring som jag kan utnyttja?

Som student omfattas du av personskadeförsäkring för studenter hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan din bostad och den plats där skoltiden tillbringas. Personskadeersättning kan utgå vid olycksfall, vid sjukdom genom smitta eller vid dödsfall. Information finns på

Personskadeförsäkring

OBS! Du ansvarar själv för att ha en privat olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt.  Du bör också ha en hemförsäkring, som gäller vid t ex inbrott och brand.

Jag har problem att hitta bostad. Vad ska jag göra?

Det kan vara svårt att finna en bostad i Lund. Bra länkar till bostadsbolag och enskilda förmedlingar finns på:

Bostad i Lund

ltharticleend