lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pedagogiskt stöd

ltharticlebegin

Jag har dyslexi och tycker att det är svårt att klara studierna. Vad ska jag göra?

Dyslexi är en funktionsnedsättning, så du kan ha rätt till stödåtgärder, t ex anteckningshjälp, förlängd tentamenstid, stöd av mentor och specialpedagogs service. Du bör diskutera stödåtgärder med en samordnare vid Avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet.

Om du redan har ett intyg som styrker att du har dyslexi, gör du din ansökan direkt i Nais-systemet. I annat fall kan du kontakta Avdelningen för Studiestöd och vägledning - Pedagogiskt stöd. Lunds universitet kan se till att du blir utredd genom en pedagogisk läs- och skrivutredning.

Om din funktionsnedsättning medför att du behöver en individuell studieplan, bör du kontakta studie- och karriärvägledaren på ditt program för hjälp.

Har du frågor angående studiemedel kan du vända dig till CSN.

Jag har en funktionsnedsättning och vill veta vilken hjälp jag kan få om jag börjar på LTH.

Under förutsättning att din funktionsnedsättning är varaktig, har du rätt till pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen. Detta bör du diskutera med en samordnare vid Avdelningen för Studiestöd och vägledning - Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Information och kontaktuppgifter finns på deras hemsida:

Pedagogiskt stöd

Jag har ett rörelsehinder och ska kanske studera på LTH. Finns det möjlighet att träffa någon som visar mig lokalerna och miljön?

Ja, det går att ordna. Om du vet vilket program du vill gå, bör du i första hand kontakta studie- och karriärvägledaren för det programmet. Tänk på att studiebesöket kan vara svårt att genomföra på sommaren p.g.a. semestrar.

Studie- och karriärvägledningen vid LTH

ltharticleend