lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studieförmåga, sjukdom, mm

ltharticlebegin

Jag känner mig stressad, vad ska jag göra?

Det är viktigt att ta stressymptom (t ex magont, oro, sömnproblem, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och hjärtklappning) på allvar. Nu bör du ta dig tid till att reflektera över din livssituation, dina prioriteringar och dina studievanor. Även om du har mycket att göra måste du se till att ha tid till återhämtning (inte bara studera!), motion, sömn, regelbundna matvanor. Lär dig mer om stress och stresshantering genom att läsa om ämnet eller gå en kurs och sök gärna hjälp av någon utomstående, t ex LTH:s kuratorer eller Studenthälsan.

Allmän information finns på

Sjukvårdsrådgivningen

Stresshantering

Läs även mer och/eller kontakta:

LTH:s kuratorer

Studenthälsan

Jag är orolig för min kompis, som dricker för mycket. Vad ska jag göra?

Prata med din kompis när han/hon är nykter och förklara att du är orolig. Det finns hjälp att få för både för den som dricker för mycket och för anhöriga och kamrater, t ex:

Alkohjälpen

LTHs kuratorer

Studenthälsan

Jag är sjukskriven, men vill ändå studera så mycket jag orkar. Får jag det?

Du måste vara helt sjukskriven för att omfattas av försäkringsskyddet för dem som studerar med studiemedel.

Hur sjukskrivningstiden ska användas är en diskussion mellan patienten, läkaren och Försäkringskassan.

Försakringskassan

Jag är sjuk idag och kan inte studera. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att anmäla sjukdom till Försäkringskassan, så att du i framtiden inte får problem med studiemedel.

Du kan sjukanmäla dig på nätet

Olika regler gäller beroende på om du har arbete vid sidan om studierna eller inte. Information finns på http://www.csn.se/hogskola/sjuk och https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk

Om du har anmält dig till laborationer eller andra obligatoriska moment, ska du meddela institutionen att/varför du inte kommer. Eventuellt behöver du meddela gruppkamrater att du är sjuk. 

ltharticleend