lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

ltharticlebegin

Jag vill tentera på annan ort. Hur gör jag då?

Det är den institution som anordnar kursen som ansvarar för tentamen. Institutionen har ingen skyldighet att anordna tentamen för studenter som läser eller vill tentera vid annat universitet eller högskola, men kan tillåta detta om du hör efter i god tid före tentan.

Du får i så fall själv ta kontakt med den högskola du vill tentera vid och undersöka om det finns någon tentamen den aktuella dagen och om någon institution är beredd att ta emot skrivningen och ansvara för att tentamen kan genomföras.

Hur gör jag när jag anmäler mig till omtentamen?

LTH har numera anonyma tentor. Anmälan till tentorna är obligatorisk.

Svaret finns att hitta på www.student.lth.se/studieinformation/anonyma-tentor/

ltharticleend