lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Industridesignprogrammet HT18

ltharticlebegin

Industridesign på Lunds Tekniska Högskola

Industridesign syftar på utveckling av vardagens produkter och system; produkter oftast avsedda för tillverkning i stora serier. Industridesign identifieras i allt större sammanhang som en betydande konkurrensfaktor i ett globalt perspektiv. Industridesignutbildningen i Lund utgår från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv med hänsyn taget till de industriella villkoren.

Utbildningen drar nyttan av bredden inom Lunds universitet. Studenten får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. De teoretiska kunskaperna tillämpas på ett eller flera projekt. Projekten genomförs ibland med företag, någon gång tillsammans med ingenjörsstudenter och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbete lär sig studenterna bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Studenterna har också  möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet.

Varmt välkommen till Lund måndagen den 27 augusti 2018. Vi ser fram emot att träffa dig!

Programledningen för Industridesignskolan

ltharticleend