lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programmet 300 hp

ltharticlebegin

Utbildningen

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi, management och ledarskap. Som civilingenjör i Industriell ekonomi är du attraktiv genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att initiera och leda industriella projekt. Speciellt för utbildningen i Lund är möjligheten till samverkan inom Lunds universitet, utbytesstudier och avslutningar mot matematisk modellering, finansiell ekonomi eller affär och innovation.

Av 300 hp är ca 150 hp obligatoriska baskurser, ca 30 hp inom valfri teknikprofil, ca 45 hp inom valfri specialisering samt 30 hp examensarbete. Parallellt läser du valfria fördjupnings- eller breddkurser samt helt valfria kurser, t ex juridik, språk och/eller miljöteknik.

Läro- och timplan

Här hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs. Du ser översiktligt i vilken läsperiod kurserna ligger och hittar de aktuella kursplanerna. Kurserna i de s.k. teknikprofilerna är samlade under alternativobligatoriska kurser.

ltharticleend