lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt Industriell ekonomi

ltharticlebegin

Programledningens och studievägledningens informationsinsatster under läsåret 2018/2019

ÅRSKURS 1
Läsperiod 1
Gruppcoachning (grupp 1-5) enligt schema
Information om kursanmälan, läro- och timplanen, kursplaner 6/9 kl. 9:15-10, MA:6
Gästföreläsning studieteknik 26/9 kl. 13:15-15, Kårhusets aula

Läsperiod 4
Information om förkunskapskrav, programmets fortsatta upplägg och utbytesstudier i årskurs 3

 

ÅRSKURS 2
Läsperiod 4
Information om teknikprofiler

 

ÅRSKURS 3
Läsperiod 1
Specialiseringsinformation, 18/9 kl. 13:15-17, KC:A

Läsperiod 2
Information om tillgodoräknande och förhandsbesked vid utbytesstudier 16/10 kl. 12:15-13, M:B

 

ÅRSKURS 4, 5
Läsperiod 2
Information examensarbete 8/10 kl. 12:15-13, M:B


Läsperiod 4 alla årskurser
Information till nominerade studenter inför utresa

 

 

ltharticleend