lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt Industriell ekonomi

ltharticlebegin

Programledningens och studievägledningens informationsinsatster under läsåret 2020/2021

Programledningens och studievägledningens informationsinsatser annonseras på programmets Canvassida.

Om du är I-student men inte har tillgång till Canvassidan, kontakta programplanerare Sofia Carbonnier på sofia.carbonnier@lth.lu.se.

ltharticleend