lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

ltharticlebegin

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils-Karlsson

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046–222 37 36

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Internationell koordinator

Sara Pereira

sara.pereira@lth.lu.se

046-222 92 45

Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Programplanerare

Sofia Carbonnier

sofia.carbonnier@lth.lu.se

046–222 92 19

Besöksadress: Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programledare

Eva Berg

eva.berg@tlog.lth.se 

046–222 09 07

Besöksadress: Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Ole Römers väg 1, Lund

Biträdande programledare

Erik Lindström

erikl@maths.lth.se 

046-222 45 78

Besöksadress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18A, Lund

 

 

ltharticleend