lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Teknikprofiler

ltharticlebegin

I årskurs 3 väljer du ett alternativobligatoriskt spår, en så kallad teknikprofil.

Information om teknikprofiler 190508

Under läsåret 2017/2018 erbjuds följande teknikprofiler:

Produktinnovation ger dig grundläggande kunskaper i utveckling, konstruktion, design och analys av fysiska produkter

 • Konstruktionsmaterial 7,5 hp
 • Design i företag 7,5 hp
 • Utvecklingsmetodik 7,5 hp
 • Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik 7,5 hp

 

Energi- och miljöteknik ger dig grundläggande kunskaper i traditionell och förnybar energi- och förbränningsteknik samt energi- och miljösystemanalys.

 • Energimarknader 6 hp
 • Energisystemanalys 7,5 hp
 • Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik 7,5 hp
 • Grundläggande förbränning 7,5 hp

 

Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktygen att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.

 • Optimering 6 hp
 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs 7,5 hp
 • Numerisk analys 6 hp
 • Linjär och logistisk regression med datainsamling 9 hp

 

System- och programvaruutveckling utvecklar dina kunskaper i programmerings-, dator- och digitalteknik samtidigt som du lär dig metoder för utveckling av mycket stora tekniska system.

 • Datorkommunikation 7,5 hp
 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs 7,5 hp
 • Programvaruutveckling – metodik, 6 hp
 • Digitala projekt 9 hp

 

Industriella tillverkningssystem vid University of Connecticut (ett fåtal platser). Vilande utbyte.

Möjlighet finns att läsa en individuell teknikprofil under utbytesstudierna.

Kursplanerna och annan information om kurserna finns i I-programmets aktuella läro- och timplan 
Där är kurserna i respektive teknikprofil  samlade under de s.k. alternativobligatoriska kurserna i årskurs 3.

ltharticleend