Praktik utomlands

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Många företag med global verksamhet har som policy att erbjuda praktikplatser till internationella studenter. På så vis kan de rekrytera ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser och olika kulturell bakgrund. Som praktikant i Europa kan du dessutom få Erasmusstipendium.

Hitta en praktikplats

Du söker praktikplats på egen hand, men det finns flera vägar att hitta en plats. 

På LTH:s civilingenjörsutbildningar kan du göra utlandspraktik inom ramen för kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp. På så sätt kan du få med din praktikperiod som en kurs i din examen.

Karriärservice erbjuder ständigt tips om praktikplatser man kan söka. 

Karriärservice (Lunds universitets hemsida)

Svensk-Amerikanska Handelskammaren erbjuder traineeprogram i USA. 

Trainee i USA (SACC-USA's hemsida)

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) förmedlar internships i över 80 länder för framför allt teknologer, naturvetare och arkitekter. Där kan du som LTH-student söka betald praktik utomlands. Om du har en kontakt på ett företag som kan tänka sig att ta emot en utländsk student kan du tipsa IAESTE och om det leder till en praktikplats får du skräddarsy din egen praktik någonstans i världen. 

Information om praktik på IAESTEs hemsida

Kontakta IAESTE via deras Facebook-sida

Den japanska staten erbjuder sedan 1997 stipendier till det s k Vulcanus-programmet för EU-medborgare som läser till ingenjör, från årskurs 3 och uppåt. Programmet omfattar ett års vistelse i Japan och innefattar:

  • 8 månaders industripraktik på ett japanskt företag
  • 4 månaders intensiv språkutbildning i japanska
  • ett veckolångt seminarium
  • Ansökan ska normalt vara inne ca 20 januari.

Information om Vulcanus i Japan (EU-Japan centre's hemsida)

Så fort du har hittat en praktikplats kan du söka stipendium. Stipendiet ska sökas innan praktiken påbörjas. Läs mer om villkoren för Erasmuspraktik samt hur du ansöker om stipendium. Vänd dig till din programledare vad gäller signatur av learning agreement.

Information om Erasmuspraktik (Lunds universitets hemsida)

Knyt nya kontakter kring Östersjön! BARI programmet är nu åter öppet igen för ansökningar och ansökningsperioden är förlängd till och med slutet av maj 2021.

BARI programmet är öppet för doktorander och studenter med intresse för Life Sciences, Photon & Neutron Science och Welfare State.

Doktorander kan ansöka om att få vara värd för en praktikant och studenter kan ansöka om praktikplats. Praktiken kan genomföras under perioden augusti 2020 till juli 2021.

Information om BARI praktik och ansökan (Bari Science Network's hemsida)

Kontaktperson: Kajsa M Paulsson
Email: kajsa_m.paulsson@med.lu.se

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-14