Ansökningsprocess

LTH:s guide för ansökan om utbyte

Vad händer efter deadline?

Efter deadline behandlas alla ansökningar. Då sker bedömning av behörighet och rangordning utifrån främst meritvärde. För mer information kring behörighet, rangordning och urval, gå till sidan Krav för att få söka.

Krav att få söka

Nomineringsbeslut skickas ca tre veckor efter ansökningsdeadline till alla studenter som har sökt.

Om du blir nominerad

Om du blir nominerad till en utbytesplats måste du tacka ja eller nej inom svarstiden (vanligtvis tre dagar efter nomineringsbesked). Därefter blir du inbjuden till en Canvas-kurs där du får all viktig information inför, under och efter utbytet. I kursen får du information om hur du förbereder din ansökan till det värduniversitet du blivit nominerad till. 

Nominering till en utbytesplats är ingen garanti för antagning till värduniversitetet. Ditt värduniversitet beslutar om antagning.  

Om du inte blir nominerad

Om du inte blir nominerad kan du söka restplatser, dvs. utbytesplatser som inte har tillsatts i höstens ansökningsomgång, i vår ansökningsomgång, Andra chansen, som öppnar i början av februari.  

LTH:s utbytesplatser

LTH:s utbytesplatser publiceras i ansökningsportalen SoleMOVE i samband med att ansökan öppnar (1 oktober/1 februari). Vilka universitet och vilka ämnen du kan söka till beror på din programtillhörighet, dina språkkunskaper och vilka förkunskaper du har. Tänk på att noggrant läsa universitetsinformationen i SoleMove så att du inte missar eventuella ämnes- eller studienivåbegränsningar (undergraduate/graduate) för dig som LTH-student.

Studieplan 1 - Ansökan till LTH

Studieplan 2 - För nominerade studenter

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-11-17