Tillgodoräkna dina kurser

Du måste själv ansöka om tillgodoräknande hos din programplanerare för att utbytet ska kunna tillgodoräknas och läggas in i Ladok. Vänd dig till ditt universitet för att höra hur och till vem dina betyg kommer att skickas.

Om Internationella avdelningen LTH har tagit emot dina betyg kommer vi att kontakta dig. Förbered så att du har allting färdigt, så går det snabbare.

Du behöver följande dokument:

  1. Ifylld ansökan om tillgodoräknande (PDF, 137 kB, ny flik)
  2. Officiella betyg från utbytet
  3. Kursbeskrivningar på engelska (Om du inte har kursbeskrivningarna på engelska måste du be ditt värduniversitet om detta.)

Skicka dokumenten till din programplanerare som administrerar ansökan.

Din programledare bedömer och beslutar om tillgodoräknandet. Efter programledarens beslut, lägger programplaneraren in tillgodoräknandet i Ladok.

Kontaktuppgifter till programplanerare

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-17