lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursanmälan

ltharticlebegin

Vad är kursval?

På LTH gör alla programstudenter, förutom inför läsperiod 1 terminen de börjar, kursval (även kallat kursanmälan) inför kommande läsperiod. Studenter på ID/KID/MID-programmen, Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och Tekniskt basår anmäler sig inte själva till kurser, då de enbart har obligatoriska kurser.

Kursanmälan innebär att studenten avser läsa en viss kurs, och att institutionen alltså kan räkna med att han/hon kommer att läsa kursen, vid beräkning av antal salar, övningsledare, labbar m.m.

Obligatoriska, alternativobligatoriska och valfria kurser

Studenterna ska anmäla sig till alla kurser inom LTH:s program. Man ska alltså även anmäla sig till obligatoriska kurser.

Examensarbete, gemensamma kurser (GEM-kurser) och Ingenjörsinriktad yrkesträning anmäls på annat sätt.

Överanmäl inte dig!

Kursanmälningarna används av institutionerna för att dimensionera personal, lokaler och annat så att kursen löper så smidigt som möjligt. Därför är det viktigt att du inte anmäler dig till fler kurser än du verkligen tänkt läsa.

Gemensamma kurser (GEM-kurser)

Det finns ett antal kurser som ingår på de flesta av LTH:s program. Dessa benämns "Gemensamma kurser" eller GEM-kurser. Kurserna får enbart ingå i din examen under vissa förutsättningar, och du ska ansöka om tillgodoräknande för dem för att de ska ingå.

Mer om GEM-kurser

GEM-kurserna börjar alltid i början av terminerna (lp1 och lp3), anmälan till dessa görs via www.antagning.se.

Kurs på annat LTH-program

Studenter vid LTH:s utbildningsprogram läser kurser som ingår i en för varje program fastställd läro- och timplan. För utbildningarna till arkitekt, brandingenjör, civilingenjör och vissa masterprogram kan det finnas möjlighet att läsa kurs som ges på annat utbildningsprogram vid LTH. Då får kursen också medräknas i examen. Till kurs på annat LTH-program kan man inte anmäla sig via kursanmälningssystemet, utan ansöker istället via nedanstående blankett. Om kursen har platsbegränsning ges förtur till de studenter som har kursen listad inom sitt program.

Ansökan om att läsa kurs som går på annat LTH-program

Sen kursanmälan

Från och med 2019-12-04 (inför lp3) har kursanmälningssystemet utökats med funktion för sen kursanmälan.

Detta innebär att man i de flesta fall kan göra en sen anmälan i systemet, på samma sätt som när det var öppet för vanlig kursanmälan. Dock kommer sena anmälningar inte in i Ladok, utan läggs på en väntelista.

Precis som tidigare har institutionen har ingen skyldighet att ta emot studenter som gör en sen kursanmälan.

Om du blir antagen (=inlagd i Ladok), får du ett mail som bekräftar att så har skett. Även sena anmälningar kan vara belagda med spärrar för förkunskapskrav. Före de är borttagna kan du inte påbörja kursen eller registrera dig på den.

Kontroll av förkunskaper och kurser med platsbegränsning

Vissa kurser har förkunskapskrav och/eller platsbegränsning. När man anmäler sig ser man vilka kurser det gäller (exakt vad förkunskapskraven är eller hur urvalet görs och antal platser) står i den länkade kursplanen. När man anmäler sig till dessa kurser sätts en spärr på antagningen, och före den är släckt kan man inte registrera sig på kursen (vilket man gör strax före kursen börjar).

Efter att man anmält sig (men före man kan registrera sig) görs i förekommande fall kontroll av förkunskaperna och urval. Exakt när det görs varierar mellan olika kurser. Det finns både manuellt och automatisk kontroll. Den automatiskt körs varje natt, så om det enbart finns automatiskt kontrollerbara förkunskaper bör spärren vara släppts dagen efter resultat från förkunskapskurserna kommit in i Ladok.

I Ladok blir man stoppad från registrering om man har (minst en) spärr. Tyvärr ser man inte i Ladok om man har spärrar eller inte, utan man blir stoppad först i sista ledet när man registrerar sig.

Från 2019-03-18 kan man i kursanmälningssystemet , när det är stängt för nyanmälan, se vilka kurser man har anmält sig till och om de har spärrar just vid besöket på sidan.

Undantag från förkunskapskrav för kurser på program

Undantag från förkunskapskraven för kurser på program medges endast om det finns särskilda skäl och beslutas på delegation av ordförande för Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU). För att ansöka om undantag ska du skicka ett mejl till dispens@lth.lu.se. I ansökan ska det framgå vilken typ av undantag du söker och varför. Eventuella intyg som styrker ansökan ska bifogas som pdf. Du ska även ange personnummer och vilket program du går på.

Tänk på att ansöka i god tid. Handläggningstiden är normalt 3-6 veckor, beroende på mängden inkommande ärenden.

OBS! Undantag beviljas inte i förebyggande syfte. Om du väntar på resultat från en tentamen som behövs för behörighet ska du vänta med att ansöka om undantag tills det är säkert att du behöver den.

Frågor om undantag skickas till Thomas Lejdegård, thomas.lejdegard@lth.lu.se.

 

 

ltharticleend

Inloggning till kursanmälan

https://kurser.lth.se/kursanmalan

Logga in med ditt studentkonto (LU-konto/StiL-konto).

Spammarkerade infomail?

En del studenter har problem med att de utskick LTH gör om kursanmälan, kursregistrering och tentaanmälan blir spammarkerade. Ett tips är att lägga in kursval@lth.lu.se som godkänd avsändare.

Kursanmälan - vilka program

Inför lp1, lp3 gäller detta för

  • samtliga civilingenjörsprogram
  • samtliga högskoleingenjörsprogram
  • brandingenjörsprogrammet
  • arkitektprogrammet, TAMAR och TASUD (anmälan till kurser för hela nästa termin)
  • masterprogrammen (ej TABRT, FIPDES, TAEMB/EBD)
  • nyantagna anmäler inte sig till kurser (åk1 blir anmälda automatiskt, senare del:are får hjälp av programplanerare)

Inför lp2, lp4 gäller detta för

  • samtliga civilingenjörsprogram
  • samtliga högskoleingenjörsprogram
  • brandingenjörsprogrammet
  • masterprogrammen (ej TAMAR, TASUD, TABRT, FIPDES ,TAEMB/EBD)

För högskoleingenjörsprogrammen gäller detta from inför lp3 18/19.

Läro- och timplaner (LoT) & Utbildningsplaner

LoTwebb

Vilka kurser som ingår i de olika programmen och/eller specialiseringar och i vilka perioder de olika kurserna går.

Utbildningsplaner

Regler och bestämmelser som gäller för programmen.

Frågor?

För info om vilka kurser du ska/bör läsa och för hjälp med studieplanering, vänd dig till din Studievägledningen LTH.

För info om kursanmälningssystemet eller om du har tekniska problem med systemet (kan inte logga in, kurser saknas m.m.), maila kursval@lth.lu.se.

Kurskodsbyte

Inför läsåret 17/18 har ca 300 kurser fått en ny kurskod.

Lista med kodbyten (programkurser och exjobbskurser, Excel)

Lista med kodbyten (programkurser, PDF)

Du som student ska aldrig anmäla dig till, eller vara registrerad på, båda kurserna med exakt samma innehåll men olika kurskod.