lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursanmälan

ltharticlebegin

Vad är kursval?

På LTH gör alla programstudenter, förutom inför läsperiod 1 terminen de börjar, kursval (även kallat kursanmälan) inför kommande läsperiod. Studenter på ID/KID-programmen och programmen i Helsingborg (förutom EEBD-mastern) gör inte kursanmälan.

Kursanmälan innebär att studenten avser läsa en viss kurs, och att institutionen alltså kan räkna med att han/hon kommer att läsa kursen, vid beräkning av antal salar, övningsledare, labbar m.m.

Obligatoriska, alternativobligatoriska och valfria kurser

Studenterna ska anmäla sig till alla kurser inom LTH:s program. Man ska alltså även anmäla sig till obligatoriska kurser.

Examensarbete, gemensamma kurser (GEM-kurser) och Ingenjörsinriktad yrkesträning anmäls på annat sätt.

Överanmäl inte dig!

Kursanmälningarna används av institutionerna för att dimensionera personal, lokaler och annat så att kursen löper så smidigt som möjligt. Därför är det viktigt att du inte anmäler dig till fler kurser än du verkligen tänkt läsa.

Gemensamma kurser (GEM-kurser)

Det finns ett antal kurser som ingår på de flesta av LTH:s program. Dessa benämns "Gemensamma kurser" eller GEM-kurser.

Mer om GEM-kurser

GEM-kurserna börjar alltid i början av terminerna (lp1 och lp3), anmälan till dessa görs via www.antagning.se.

Kurs på annat program

LTH-studenter läser främst kurser som ingår i det egna programmet. Det finns även möjlighet att läsa kurser som ges för andra program. Då kan man inte anmäla sig via kursanmälningssystemet, utan får ansöka på en blankett.

Ansökan om att läsa kurs som går på annat program

Efter att institutionen skrivit under blanketten ska den lämnas till Utbildningsservice i E-huset.

Missad kursanmälan

Efter att anmälningsperioden är över stänger portalen för nyanmälan och visar istället de val som är gjorda under öppettiden samt de eventuella val som personal har lagt in (se under "Kurs på annat program").

Studenter som vill efteranmäla sig får höra av sig till institutionen (kursläraren eller kurssekreteraren) och höra om det finns plats kvar.

Institutionen har ingen skyldighet att ta emot studenter som inte anmält sig i tid.

ltharticleend

Kursanmälan i LU:s Studentportal

Inför lp1, lp3 gäller detta för

  • samtliga civilingenjörsprogram
  • brandingenjörsprogrammet
  • arkitektprogrammet, TAMAR och TASUD (anmälan till kurser för hela nästa termin)
  • masterprogrammen (ej TABRT, FIPDES, TAEMB/EBD)
  • nyantagna anmäler inte sig till kurser i portalen

Inför lp2, lp4 gäller detta för

  • samtliga civilingenjörsprogram
  • brandingenjörsprogrammet
  • masterprogrammen (ej TAMAR, TASUD, TABRT, FIPDES ,TAEMB/EBD)

Direktlänk: 
www.student.lth.se/ladoktjanster/kursanmalan/

www.student.lu.se (Välj Studieadministration -> Kursanmälan)

Logga in med ditt StiL-konto.

Har du glömt ditt StiL-login kan du få ett nytt hos Infodisken i Studiecentrum.

Läro- och timplaner (LoT) & Utbildningsplaner

LoTwebb

Vilka kurser som ingår i de olika programmen och/eller specialiseringar och i vilka perioder de olika kurserna går.

Utbildningsplaner

Regler och bestämmelser som gäller för programmen.

Frågor?

För info om vilka kurser du ska/bör läsa och för hjälp med studieplanering, vänd dig till din Studievägledningen LTH.

För info om kursanmälningssystemet eller om du har tekniska problem med systemet (kan inte logga in, kurser saknas m.m.), maila kursval@kansli.lth.se.