lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Specialiseringar

ltharticlebegin

Syftet med specialiseringen är att du skall få väsentligt fördjupade kunskaper inom en del av programmets teknikområde. Inom programmet erbjuds tre olika specialiseringar. Du skall välja kurser på minst 45 högskolepoäng ur en specialisering, varav minst 30 högskolepoäng skall vara på avancerad nivå. Observera att examenskravet är minst 75 hp på avancerad nivå. Utöver examensarbete (som alltid är på avancerad nivå) krävs alltså att du läser fler kurser på A-nivå än de som motsvarar minimigränsen inom din specialisering.

Det val du gör av specialisering registreras inte. En kontroll sker att du uppfyller examenskraven i samband med att du ansöker om att få ut din examen.

Specialiseringarna har nära kopplingar till den medicintekniska forskningen på LTH/LU och vi vill framhålla att specialiseringarna har utformats genom ett kursutbud som har en tvärvetenskaplig profil och som är nationellt och internationellt konkurrenskraftigt inom området medicinsk teknik.

ltharticleend