Examen

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTH:s kansli.

Tänk på att det tar tid att få sitt examensbevis utfärdat. Det är många som ansöker om examen och handläggningstiden kan därmed vara lång vissa perioder. Examensbeviset utfärdas gratis och på begäran.

Du ansöker om examen via Ladok för studenter. Du hittar enklast din examen genom att först skriva LTH i sökfältet. Om du inte kan ansöka om examen via studentportalen eller har andra frågor om processen, kontakta examensavdelningen vid LTH.

Innan du ansöker om examen

Kontrollera följande:

 1. Att ditt namn är rättstavat. Observera att det är dina folkbokföringsuppgifter som ligger till grund för det namn som står på examensbeviset.
 2. Att din adress och mejladress är uppdaterade.
 3. Att alla kurser som ingår i examen är slutrapporterade i Ladok.

När du ansöker om examen

 1. Ansök om tillgodoräknanden hos din programplanerare i god tid före ansökan om examen. Detta ska vara klart innan du ansöker om examen. Även externt valfria kurser ska vara tillgodoräknade innan du ansöker om examen.
 2. Har du en tillgodoräknad kurs som du vill ha med i din examen så väljer du den tillgodoräknade delen och inte den faktiska kursen. Detta underlättar vid granskning.
 3. Du anger själv vilka kurser som ska vara en del av din examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, dvs att det är inte möjligt att inkludera fler högskolepoäng i din examen än den omfattning som anges i examensordningen. I de fall en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 4. Ansöker du om civilingenjörsexamen observera att du måste ange din specialisering i meddelanderutan.
 5. Kontrollera att stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen. Gå till LADOK och Avslutad utbildning. Leta fram och klicka på rätt examenskurs.

Praktisk information

I examensbeviset anges examensdatum som är dagen för sista fullgjorda prestation. I samband med att du tar ut din examen läggs ett studieavbrott på ditt utbildningsprogram. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut.

Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Observera att examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original.

Med examensbeviset följer ett så kallat Diploma Supplement, en engelskspråkig beskrivning av din utbildning och dess plats i utbildningssystemet som kan användas för att jämföra utbildningar internationellt.

Diploma Supplement kan inte sökas separat.

För att få ut examen måste kraven enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser vid andra program inom LTH, kurser vid andra fakulteter inom Lunds universitet eller kurser vid andra universitet/högskolor, krävs beslut från programledningen.

Examensbevis med Diploma Supplement skickas med post till den adress som finns registrerad i LADOK. Det går också bra att hämta ut det på LTH:s kansli enligt överenskommelse.

Du kan beställa kopior av ditt examensbevis på grund- och avancerad nivå.

Mejla examen@lth.lu.se med följande information:

 1. Ange "Beställning kopia av examensbevis" i rubriken.
 2. För- och efternamn
 3. Personnummer
 4. Examen
 5. År för avslutade studier
 6. Postadress dit kopian ska skickas
 7. Telefonnummer

OBS! Om din examen är utfärdad december 2014 eller tidigare kan du istället kontakta universitetsarkivet@legal.lu.se

Avgift kan tillkomma enligt föreskrift för utlämnande av allmänna handlingar (PDF, 77 kB, ny flik) 

Du som läst civilingenjörs- eller brandingenjörsutbildning får rätt att bära en examensring.

Information om examensringar (TLTHs webbsida)

Kontakta examensavdelningen vid LTH

Email: examen@lth.lu.se

Kontaktuppgifter examen 

Ansök om examen i Ladok för studenter

Examensarbete

Information om examensarbete och arbetsprocess hittar du under menyn Kurs-och programinformation

Sidansvarig: examen@lth.lu.se | 2020-12-18