lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om något händer

ltharticlebegin

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en telefon med intern anknytning (0-112).

Universitetets larmtelefon 046-222 07 00

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring +46 46 222 07 00.

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera! Det kan exempelvis röra sig om

  • iakttagelser
  • inbrott
  • stöld
  • förlorade nycklar
  • förlorat passerkort
  • hot eller våld

Kontakta LU:s säkerhetschef

Här hittar du viktiga telefonnummer samt information om hur du rapporterar händelser som till exempel hot och våld, borttappad nyckel, förlorat passerkort, tillbud eller arbetsskada.
Kontakta LU:s säkerhetschef


Kontakta samordnare vid LTH

Kontakta alltid samordnare vid meddelande/rykte om allvarlig händelse eller dödsfall gällande LTH-studenter i Lund/Helsingborg eller LTH-studenter på utbytesstudier utomlands. 
Se kontaktuppgifter till höger!

Använd telefon! E-post är endast för icke-akut kommunikation.

ltharticleend

Vid nödfall

I nödsituation ring: 112

LU:s larmtelefon: 046-222 07 00

Samordnare vid LTH (dagtid)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14

Kurator Emma Hammarlund
Tel. arbete: 046-222 72 47

Ersättare om kuratorerna ej går att nå (dagtid):

Elisabet Gersbro Bülow
Avdelningschef, Studentservice
Tel. arbete: 046-222 78 53

Thomas Achen
Utbildningschef, Utbildningsenheten
Tel. arbete: 046-222 67 16

Lykke Jacobson
Internationell koordinator
(internationella studenter)
Tel. arbete: 046-222 72 01