lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Schema och lokalbokning på LTH - för studenter

ltharticlebegin

Här hittar du som LTH-student information om bl.a.:

  • ditt schema
  • ditt tentamensschema
  • hur du som student kan boka lokaler på LTH
  • läsårsindelningen
    etc

 

 

ltharticleend

Schemagenerator / TE Viewer

Anmälan till tentor

Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla skriftliga salstentor på LTH.

Anonyma tentor och tentamensanmälan

iCal-format

ICal-formatet i schemageneratorn/ Lässchema LTH är anpassat för att bli så läsbart som möjligt på mindre skärmar, t.ex. om man importerar det till sin telefon.

ICal-formatet som sådant har bara tre fält + tidsangivelse. I många kalenderprogram måste man klicka på bokningen för att se vad som står under "DESCRIPTION", däremot brukar "SUMMARY" och "LOCATION" visas direkt.

  • Kurskod + undervisningstyp (kortnamn) står i "SUMMARY"
  • Lokalkod står i "LOCATION"
  • Alla övriga rader i schemageneratorn kommer in som "DESCRIPTION".

Synpunkter?

Tips & Trix

Gruppering/Kombinering

Schemageneratorn kan inte skilja på obligatoriska och valfria kurser. Detta drabbar t.ex. studenterna i F2 och N2 som kan läsa valfria kurser parallellt med de obligatoriska. Lösningen är att först söka på studentgrupp, och sedan lägga till samtliga kurser som ska ingå i schemat. Då visas snittet av studentgrupp och valda kurser.

För att komma runt detta kan man använda '-'/separatorn (som finns under "Visa kategorier") mellan 'grupperingen' om du vill söka ut ett schema som begränsar på studentgrupp på en av kurserna, men inte de andra.

T.ex: FMA430 (för B2) och EDA150 (alla studentgrupper).

Undergrupperna ligger på program och inte kurs. Genom att använda '-'/separatorn kan man söka ut olika undergrupper för olika kurser. T.ex. grupp D1.01 på EDA070 och D1.03 på FMAA01.

Alltså:
Inom varje gruppering (som avgränsas med '-'/separatorn) blir det OCH-villkor. Mellan grupperingarna blir det ELLER-villkor.