lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Boka lokaler på LTH - som student

ltharticlebegin

Allmän information hur du som student bokar lokaler på LTH

De flesta lokaler på LTH bokas genom LTH:s schemaläggare och lokalbokare Naomi Facks, Emma Grönberg och Sophie Sjögren. Vi sitter på 5:e våningen i E-huset, norra delen av korridoren.
E-post:
schema@kansli.lth.se

 

Vem kan boka lokal på LTH?

Enskilda studenter kan inte boka lokal på LTH, utan du måste representera en sektion eller motsvarande som är godkänd av TLTH. Det som skall ske i lokalen måste dock vara kopplat till sektionens verksamhet. Respektive sektionerna har utsett vilka som är godkända lokalbokare. Kontakta din sektionsordförande för mer information om vem som får boka för din sektions räkning.

Tillhör du något av TLTH:s utskott eller någon av de fria föreningarna inom TLTH, måste du gå via pedellen för att boka en lokal, pedell@tlth.se.

Tillhör du inte LTH måste du tillhöra någon annan studentkår vid LU eller någon AF-sektion.

Huvudprincipen för lokalbokning på LTH är dessutom att man bara får boka i sitt eget "hemmahus". Önskar man boka i andra hus måste man kontakta respektive husprefekt först.

 

Särskilda bestämmelser för evenemang och fester i LTH-lokaler under Coronapandemin

Den 17/8 2020 togs ett beslut av LTH:s rektor som innebär att den som vill boka en lokal på LTH för fest eller annan tillställning måste ha ett tillstånd från TLTH innan det skickas till respektive husprefekt. Gäller det ett utomhusevenemang skall det skickas till Akademiska hus. I övrigt gäller max 50 deltagare samt social distansering.
Rektorsbeslut om evenemang och fester under Coronapandemin

På lokalbokningsblanketten finns fält där TLTH samt husprefekt kan fylla i sina uppgifter att det är godkänt, men i dessa tider fungerar det bra att vi ser tydligt i en mejlkonversation att det är godkänt av båda instanser.

 

Lokalöversikt

Vi har gjort en sammanställning över de lokaler som finns på LTH med länk till hur de är bokade. Titta gärna på den!

 

Blanketter

För att boka en lokal måste du fylla i en lokalbokningsblankett. Den går att fylla i elektroniskt (kan eventuellt behöva öppnas med ett särskilt program som hanterar ifyllnad av pdf-filer), men du måste skriva ut den, skriva under och lämna in den till oss.

OBS! Nu under coronapandemin gäller även att du har tillstånd från såväl husprefekt som TLTH och därför finns det fält även för dessa instanser att fylla i.

För M-husets lokaler gäller att du måste fylla i antingen en Eventblankett eller en Festblankett (beroende på när i tiden din bokning gäller - se mer under rubriken M-huset) som lämnas till receptionen i M-huset.
Eventblankett M-huset
Festblankett M-huset

 

A-huset

Undervisningssalarna (inklusive datorsalar)
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

Alla studenter på A- och ID-programmen har normalt access till undervisningssalarna UTOM under lunchen samt kvälls- och helgtid, därför krävs det att man kontaktar vaktmästare (för närvarande Jonas Brasjö Albin) ett par dagar i förväg så accessen kan ordnas.
Kontaktuppgifter: www.ahuset.lth.se/kontaktpersoner-och-adresser/

Gäller bokningen Fullskalelabbet MÅSTE under alla omständigheter Jonas Brasjö Albin kontaktas.

Gäller arrangemanget annat än föreläsningar, måste dessutom husprefekt (för närvarande Johnny Åstrand) tillfrågas - han kan därigenom ge ett eventtillstånd.
Kontaktuppgifter: www.ahuset.lth.se/kontaktpersoner-och-adresser/

Sammanställning över lokalerna i A-huset och hur de är bokade hittar du HÄR.

E-huset

Undervisningssalarna (inkl. datorsalarna)
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

E-husets samtliga seminarie- /övningssalar (med undantag för E:1144 och E:1145) är öppna under terminstid (ej tentaveckorna) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

OBS! E:1144 och E:1145 bokas i regel ej in till studenter eftersom det krävs särskild Saltolås-access för att komma in. E:1426 är belagd med kostnad om den bokas av studenter, oavsett till vilket ändamål.

E-husets föreläsningssalar (E:A, E:B, E:C och E:1406) är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort.

Tidigare krävdes det ett besök hos Vaktmästeriet (källarplanet i E-huset) och att man pratade med husintendent Per-Henrik Rasmussen för att få accessen inlagd. Detta behövs inte längre (fr.o.m. HT 2019). Men det kan ändå vara bra att känna till att man kan gå dit för eventuell annan hjälp med lokalerna.

Kontaktuppgifter: http://www.ehuset.lth.se/vaktmaesteriet/

 

Följande arrangemang kräver dialog med husprefekt samt husintendent (se uppgifter nedan) innan bokning kan ske:
•    Arrangemang efter kl 18 och under helgen
•    Arrangemang där du/ni även behöver utnyttja foajén
•    Om du/ni tillhör en annan sektion än de som normalt hör hemma i E-huset

Kontaktuppgifter: Husprefekt Johan Nilsson, johan.nilsson@bme.lth.se, tel: 046-222 75 32 respektive husintendent Per-Henrik Rasmussen http://www.ehuset.lth.se/vaktmaesteriet/

Grupprummen
Kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller. Platserna kan inte reserveras utan att man sitter där.
För speciella evenemang (t.ex. Arkad, Teknikfokus) finns det dock möjligheter att boka grupprummen, men först efter godkännande av husprefekten (se ovan för kontaktinfo).

FikaFika - rummet utanför LED-Café
Bokas genom E-sektionen via detta formulär för bokning.

Sammanställning över lokalerna i E-huset och hur de är bokade hittar du HÄR.

Fysicum

För eventuell lokalbokning på Fysicum, pratar man enklast med intendent Gabriel Kalus.
Kontaktuppgifter:
gabriele.kalus@fysik.lu.se, tel: 046-222 96 75

och/eller
Utbildningsadministratör Kerstin Nilsson
Kontaktuppgifter: kerstin.nilsson@fysik.lth.se, tel: 046-222 76 65

Sammanställning över lokalerna på Fysicum och hur de är bokade hittar du HÄR.

IKDC/DC

Undervisningssalarna
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

Lokalerna är generellt låsta, men vi ser till att du får access till dem då du bokar. Om du får problem med accessen - tveka inte att höra av dig till Servicegruppen (se nedan).

OBS! Tänk på att det inte är tillåtet att äta medhavd mat i Café Bryggans lokaler eller på deras uteservering. Café Bryggan har exklusiv dispositionsrätt till serveringsytan.

Gäller det bokningar kvälls- och helgtid eller om det är ett särskilt arrangemang där du behöver hjälp med städutrustning e.d. så behöver du kontakta Servicegruppen på IKDC samt fylla i en ansökan om arrangemang som skall godkännas av husprefekten.

Kontaktuppgifter:
Servicegruppen, servicegruppen@design.lth.se, tel: 046-222 39 42.

Husprefekt (för närvarande Patrik Nilsson), patrik.nilsson@design.lth.se, tel: 046-222 32 84.

Sammanställning över lokalerna i IKDC/DC och hur de är bokade hittar du HÄR.

KC - Kemicentrum

Undervisningssalarna (inklusive datorsalarna)
Kan bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

men helst

genom informationsdisken på KC.
Kontaktuppgifter: http://www.kc.lu.se/anstalld/service/infodisk/

Hörsalarna är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Ordnas via KC:s infodisk.

Datorsalarna är alltid låsta, men man kan alltid komma in med LU-kortet som LTH-student.

Seminarie-/övningssalarna (utom undantagen som nämns nedan) är alltid olåsta.

Seminarie-/övningssalarna X, Y och P är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Ordnas via KC:s infodisk.

Vissa arrangemang (särskilt när det gäller kvälls- och helgtid) kräver att du har haft en dialog med husprefekten (för närvarande Karl-Erik Berquist) innan bokning kan ske.
Kontaktuppgifter:
www.kc.lu.se/om/organisation/husstyrelse/

Sammanställning över lokalerna på KC och hur de är bokade hittar du HÄR.

Kårhuset

Bandysalen
För information om hur du bokar Bandysalen, se https://www.tlth.se/bandysalen

Cornelis
För information om hur du bokar Cornelis, se https://www.tlth.se/cornelis

Fakultetsklubben
Bokas enbart via Beatrice.Nordlof@lth.lu.se eller Camilla.Nilsson@lth.lu.se

Gasquesalen
Bokas genom att man kontaktar Pedellen på TLTH (se även https://www.tlth.se/gasquesalen).
Kontaktuppgifter:
pedell@tlth.se, tel: 070-418 79 29

Hollywood
Kan i undantagsfall bokas av studenter vardagar efter 17 och helger. Dock krävs det ett bra och definierat underlag eller ett godkännande av husprefekt husprefekt Anna Söbirk, anna.sobirk@lth.lu.se.

Kårhusets aula
Bokas genom LU:s Centrala lokalbokning via lokalbokning@bygg.lu.se.

Kårhusets hörsal
Bokas under M-husets renovering (2020-2022) av LTH:s schemaläggare/lokalbokare via schema@kansli.tlh.se. Annars genom LU:s Centrala lokalbokning via lokalbokning@bygg.lu.se.

Pratsalen
Kan i undantagsfall bokas av studenter, och då enbart efter överenskommelse med husprefekt Anna Söbirk, anna.sobirk@lth.lu.se.

Sammanställning över lokalerna i Kårhuset och hur de är bokade hittar du HÄR.

M-huset

Undervisningssalarna (inklusive datorsalarna)
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

Alla lokalbokningar i M-huset kräver dessutom att du fyller i antingen en Eventblankett eller en Festblankett (festblankett gäller för bokningar som slutar efter kl 22 vardagkvällar samt helger) som du lämnar in till M-husets reception.
Kontaktuppgifter till receptionen: https://www.lth.se/m-huset/kontakt/

OBS! Både Eventblanketten och Festblanketten kräver att husprefekten (för närvarande Peter Berling) för M-huset tillfrågas innan tillstånd kan beviljas.
Kontaktuppgifter: https://www.lth.se/m-huset/kontakt/


Grupprummen
Kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller.

Sammanställning över lokalerna i M-huset och hur de är bokade hittar du HÄR.
Sammanställning över lokalerna på KC under renoveringen av M-huset och hur de är bokade hittar du HÄR
OBS! Dessa sammanställningar har dock inte uppdaterats på ett tag p.g.a. tidsbrist och en del länkar fungerar ej eller saknas.

MA - Matteannexet/Annexet

Alla lokaler här bokas genom LU:s Centrala lokalbokning via lokalbokning@bygg.lu.se.

Sammanställning över lokalerna i MA - Matteannexet och hur de är bokade hittar du HÄR.
OBS! Denna sammanställning har dock inte uppdaterats på ett tag p.g.a. tidsbrist och en del länkar fungerar ej eller saknas.

MH - Matematikhuset

Datorsalen MH:140 Backus
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare, schema@kansli.lth.se.

Övriga undervisningssalar
MH:229, MH:331, MH:362A, MH:362B, MH:362C, MH:362D.
Bokas via LTH:s schemaläggare/lokalbokare, schema@kansli.lth.se

MH:333 och MH:309A
Bokas via studierektor LTH Anders Holst, anders.holst@math.lth.se

MH:227, MH:228, MH:309B, MH:309C, MH:332A, MH:332B och MH:Hörmandersalen.
Bokas via studierektor N-fak Anna-Maria Persson, anna-maria.persson@math.lu.se

MH:Gårdingsalen och MH:Rieszsalen.
Bokas genom LU:s Centrala lokalbokning via lokalbokning@bygg.lu.se

Lokalbokningar (inklusive pluggkvällar) i Matematikhuset godkänns av husprefekt och för närvarande även av TLTH. Verksamhet som inte är undervisningsrelaterad godkänns enbart för F-sektionens och MUR (MUR = N-fakultetens organisation för mattestudenter). Grundvillkor är att aktiviteten inte får stå i vägen för undervisning och forskning.

Övningssalarna är vanligtvis öppna för att erbjuda studieplatser när de inte används. Detta kan komma att ändras p.g.a. coronarestriktioner.

Husprefekt för Matematikhuset är Mario Natiello, mario.natiello@math.lth.se, tel: 046-222 09 19.

Vaktmästare är Jörgen Persson, jorgen.persson@math.lu.se, tel: 046-222 08 03.

Sammanställning över lokalerna i MH - Matematikhuset och hur de är bokade hittar du HÄR.

SC - Studiecentrum

Möteslokalerna Brunnen och Pepparholm
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

OBS! Får bara bokas när det är bemannat med personal under Studiecentrums öppettider (som också är desamma som bibliotekets öppettider). För närvarande är öppettiderna 8-17 under vardagar och 10-17 under helger

Husprefekt Anna Söbirk, anna.sobirk@lth.lu.se, tel: 046-222 15 53

Sammanställning över lokalerna på SC - Studiecentrum och hur de är bokade hittar du HÄR.
OBS! Denna sammanställning har dock inte uppdaterats på ett tag p.g.a. tidsbrist och en del länkar fungerar ej eller saknas.

V-huset

Undervisningssalarna (inklusive grupprummen 11, 12, 13, 14 och 15 på vån 1 samt datorsalarna)
Bokas genom LTH:s schemaläggare/lokalbokare. Se kontaktuppgifter ovan.

Tydlig information om öppettiderna och access till lokalerna i V-huset finns här.

OBS! V:D får enbart i undantagsfall bokas in till studenter (undantag medges enbart av husprefekten - se nedan).

Behöver du access till lokalerna utanför dessa öppettider skall du kontakta V-husets vaktmästare.
Kontaktuppgifter: Stefan Jönsson, stefan.jonsson@vhuset.lth.se, tel: 046-222 92 41

 

Följande arrangemang kräver dialog med husprefekt Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se, tel: 046-222 74 20, innan bokning kan ske:
•    Arrangemang efter kl 18 och under helgen
•    Arrangemang där du/ni även behöver utnyttja foajén
•    Om du/ni tillhör en annan sektion än de som normalt hör hemma i V-huset

Sammanställning över lokalerna i V-huset och hur de är bokade hittar du HÄR.
OBS! Denna sammanställning har dock inte uppdaterats på ett tag p.g.a. tidsbrist och en del länkar fungerar ej eller saknas.

ltharticleend