lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skrivlokaler matematik

ltharticlebegin

Fördelningen av tentamenslokaler för de stora skrivningarna i matematik bestäms av institutionen och meddelas inför varje tentamensperiod på

Matematikcentrum/LTHs kurssida

Där hittar man även länken för anmälan till omtentamina i matematik, information om extentor, tentarättning och visning, och anvisningar för studenter som behöver ta igen obligatoriska moment eller tentera matematikkurser som inte längre ges.

Skrivlokaler

ltharticleend