lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kuratorer LTH

ltharticlebegin

Har du svårt att koncentrera dig på studierna för att du har personliga bekymmer?

Har du problem i någon nära relation som du behöver prata med någon om?

Har du hamnat i en kris och behöver stöd för att ta dig ur den?

Har du någon funktionsnedsättning och vill veta vilka möjligheter du har till extra stöd i studiesituationen?

Du kanske inte har problem men behöver ändå någon att prata med? Då är du också välkommen.

Emma Hammarlund och Ulla Bergman

Ulla Bergman

Arbetsområde: Arkitektutbildning, Brandingenjörsutbildning, Industridesignutbildning, Civilingenjörsutbildningarna i Bioteknik, Ekosystemteknik, Industriell ekonomi, Informations- och kommunikationsteknik, Kemiteknik, Lantmäteri, Riskhantering , Väg- och vattenbyggnad samt internationella masterutbildningar

Arbetsplats: E-huset, Lund (rumsnummer E:5132)

Kontakt: 046-222 37 14 eller Ulla.Bergman@kansli.lth.se

Emma Hammarlund 

Arbetsområde: Civilingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Maskinteknik/Teknisk design, Medicin och teknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Teknisk nanovetenskap samt LTH:s utbildningar i Helsingborg

Arbetsplats: E-huset, Lund (rumsnummer E:5133) och Campus Helsingborg

Kontakt: 046-222 72 47 eller Emma.Hammarlund@kansli.lth.se

ltharticleend

Tidsbokning

Kontakta oss på telefon el. e-post (till vänster).

Vi kuratorer

...är socionomer och finns till för dig som är student på LTH. Naturligtvis har vi tystnadsplikt. Besöken hos oss är kostnadsfria.

Här intill ser du att vi har olika ansvarsområden/ program, men vid behov kan vi ersätta varandra.

Vanlig fråga om tystnadsplikt

"Jag behöver prata med kuratorn och vet att hon har tystnadsplikt. Men kan jag lita på sekretessen? Jag har hört något om anmälningsplikt..."

Kuratorerna har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, men de har också en viss anmälningsskyldighet. Den gäller om de får kännedom om att barn far illa eller om det handlar om brott som kan ge minst två års fängelse. Det är alltså inte sannolikt att LTHs kuratorer kommer i en situation där de måste bryta sekretessen.

Kuratorerna vid LTH träffar hundratals studenter varje år och är vana vid alla slags frågeställningar. Många studenter befinner sig i en ohållbar situation, som de lyckats ta sig ur med rätt stöd.

Det finns en yrkeskår, som har absolut sekretess och aldrig har rätt att anmäla något: präster. Man behöver inte vara troende eller religiös för att prata med en präst. För studenter finns Studentprästerna i Lund, som är vana vid samtal om det mesta och som alltså har absolut sekretess.