lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lika villkor för studenter

ltharticlebegin

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland studenter bidrar både till arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten.

Det är LTH:s rektor som är ansvarig för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.

LTH arbetar systematiskt, bland annat genom att årligen genomföra en psykosocial arbets- och studiemiljöenkät som skickas via e-post till alla studenter vid LTH. De svar som kommer in hjälper till i
arbetet med förebyggande insatser. Lunds Tekniska Högskola bedriver arbetet med studenters lika villkor i enlighet med Lunds universitets strategi för lika villkor.

I broschyren LTH - en plats för alla hittar du information, vägledning och stöd för om en situation där du känner dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt skulle uppstå.

För mer information, se Diskrimineringsombudsmannen www.do.se. 

Om något händer ska en händelserapport fyllas i och lämnas till LIKA-gruppen vid Studentservice LTH:
Händelserapport LTH

Under den akademiska mottagningsveckan i augusti fick studenterna antagna till årskurs 1 vid campus Lund en föreläsning om LTH:s värdegrund, se presentationen här.

ltharticleend