lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För studenter

ltharticlebegin

Vad är SI?

SI vid LTH erbjuds i de första kurserna på ett program, till exempel i ämnen som matematik, kemi eller fysik. Under ett SI-möte arbetar studenterna tillsammans i grupp för att finna lösningar till frågeställningar som har uppkommit under en föreläsning. SI-möten leds av en "äldre" student/SI-ledare som själv har gått och tenterat kursen. SI-ledaren är utbildad och tränad i gruppdynamik, individuella inlärningsstilar, studie- och frågeteknik.

SI-möten varar 2 timmar och erbjuds varje vecka, en eller flera gånger beroende på vilket program man går. Det är frivilligt att gå dit och många tar möjligheten för att förbättra sina kunskaper, träffa sina studiekamrater eller få svar på alla de frågor man har när man startar en ny utbildning eller kurs. Information om tid och plats för SI-möten får man under de första dagarna i samband med att schemat delas ut. Information finns även på programmens hemsidor.
 
Genom SI kan man lära sig studieteknik och förbättra förståelsen för kursen och ämnet. Man får möjlighet att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp samt att utveckla sin studiefärdighet. På detta sätt kan studietiden bli mer effektiv och möjligheterna att nå bättre studieresultat ökar.

Vilka kurser och program har SI-verksamhet?

  • FMAA01 Endimensionell analys (B, C, D, K)

  • FMAA05 Endimensionell analys (E, I, L, V, W)

  • FAFA05 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik (N)

  • FAFA25 Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik (F)

  • ADPA01 Digitala Verktyg 1, skissverktyg (A)

  • ADPA05 Digitala Verktyg 3, CAD som ritverktyg (A)

  • FMA420 Linjär algebra (B, I, K, V)

  • KOOA01 Inledande kemi (W)

  • FMEA10 Mekanik (I)

ltharticleend
Sidansvarig: SI