lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För studenter

ltharticlebegin

Vad är SI?

SI vid LTH erbjuds i de första kurserna på ett program, till exempel i ämnen som matematik, kemi eller mekanik. Under ett SI-möte arbetar studenterna tillsammans i grupp för att finna lösningar till frågeställningar som har uppkommit under en föreläsning. SI-pass leds av en "äldre" student/SI-ledare som själv har gått och tenterat kursen med goda resultat. SI-ledaren är utbildad och tränad i gruppdynamik, individuella inlärningsstilar, studie- och frågeteknik.

SI-pass varar 2 timmar och erbjuds varje vecka under en läsperiod, en eller flera läsperioder beroende på vilket program man går. Det är frivilligt att gå dit och många tar möjligheten för att förbättra sina kunskaper, träffa sina studiekamrater eller få svar på alla de frågor man har när man startar en ny utbildning eller kurs. Information om tid och plats för SI-möten finns i det ordinarie schemat. Information kan även finnas på programmens hemsidor.
 
Genom SI kan man lära sig studieteknik och förbättra förståelsen för kursen och ämnet. Man får möjlighet att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp samt att utveckla sin studiefärdighet. På detta sätt kan studietiden bli mer effektiv och möjligheterna att nå bättre studieresultat ökar.

Vilka kurser och program har SI-verksamhet?

  • Endimensionell analys (B, Bi, BME, C, D, E, I, K L, N, V,  W)

  • Linjär algebra (Bi, F, I, M, Pi)

  • Flerdimensionell analys (M)

  • Mekanik (F, Pi)
  • Allmän och organisk kemi (BME)
  • Allmän, oorganisk och organisk kemi (N)
  • Arkitektur och bärverk (A)
  • Byggnadsmekanik (KID)

ltharticleend
Sidansvarig: SI