lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kuratorer LTH

ltharticlebegin

Välkommen till LTH:s kuratorer

LTH:s kuratorer är socionomer med vidareutbildning inom KBT och finns till för dig dig som är student på LTH.

Om du hamnar i en situation där du är i behov av stöd och råd så tveka inte att ta kontakt med oss. Det behöver inte vara studierelaterat. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.

Kontakt och tidsbokning

Kontakta oss på telefon eller e-post. Vi arbetar dagtid. Vid behov bokar vi in en tid för ett samtal. Vanligtvis har vi en väntetid på 2-6 veckor, men väntetiderna varierar över läsåret.  

 

Emma Hammarlund

Kontaktuppgifter:
Telefon: 046-222 72 47
E-post: Emma.Hammarlund@lth.lu.se
Träffas på: Våning 5, E-huset, Lund (rumsnummer E:5133)

Ansvarar för:
Civilingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Maskinteknik/Teknisk design, Medicin och teknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik samt Teknisk nanovetenskap

 

Ulla Bergman

Kontaktuppgifter 
Telefon: 046-222 37 14
E-post: Ulla.Bergman@lth.lu.se

Träffas på: Våning 5, E-huset, Lund (rumsnummer E:5132)

Ansvarar för:
Arkitektutbildning, Brandingenjörsutbildning, Industridesignutbildning, Civilingenjörsutbildningarna i Bioteknik, Ekosystemteknik, Industriell ekonomi, Informations- och kommunikationsteknik, Kemiteknik, Lantmäteri, Riskhantering , Väg- och vattenbyggnad samt internationella masterutbildningar 

 

Ida Jackson

Kontaktuppgifter 
Telefon: 046-222 71 24
E-post: Ida.Jackson@lth.lu.se

Träffas på: Våning 5, E-huset, Lund (rumsnummer E:5152A)

Ansvarar för:
LTH:s utbildningar i Helsingborg 

 

Vid behov av kontakt med sjukvården

LTH:s kuratorer fungerar som ett stöd under din studietid, men ersätter inte sjukvården.

Om du har svår ångest eller depression och kanske tankar på att ta ditt liv behöver du direkt kontakt med akutmottagningen för vuxenpsykiatri som är öppen hela dygnet.

Lund: 046 - 17 41 00
Malmö: 040 - 33 80 00
Helsingborg: 042 - 406 27 30

Du kan söka efter vårdecentral eller psykiatri på 1177.se 

Det går också alltid att ringa 1177 för att diskutera var du kan vända dig, om du är osäker.

 

 

En vanlig fråga om tystnadsplikt

"Jag behöver prata med kuratorn och vet att hon har tystnadsplikt. Men kan jag lita på sekretessen? Jag har hört något om anmälningsplikt...?"

Kuratorerna har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, men de har också en viss anmälningsskyldighet. Den gäller om de får kännedom om att barn far illa eller om det handlar om brott som kan ge minst två års fängelse. Det är alltså inte sannolikt att LTH:s kuratorer kommer i en situation där de måste bryta sekretessen.

Det finns en yrkeskår, som har absolut sekretess och aldrig har rätt att anmäla något: präster. Man behöver inte vara troende eller religiös för att prata med en präst. För studenter finns Studentprästerna i Lund, som är vana vid samtal om det mesta och som alltså har absolut sekretess.

 

 

ltharticleend