lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studiegrupper-SI

ltharticlebegin

Supplemental Instruction (SI)

SI hjälper studenter att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser i utbildningen vid LTH. SI syftar bland annat till att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och högskola. SI bygger på samverkansinlärning i grupper och är ett akademiskt stödprogram med stor internationell spridning. SI har funnits vid LTH sedan 1994. 

  • 1 200 studenter vid LTH deltog i SI-verksamheten under läsåret 2018/19.
  • Av de studenter som deltog i fem eller fler SI-möten klarade i genomsnitt 73 % kursen efter ordinarie examination. Motsvarande siffra för studenter som inte deltagit på SI-mötena var i genomsnitt 48 %.

SI handlar bland annat om att

  • Skapa studiegemenskap
  • Förbättra inlärningsförmågan
  • Träna kritiskt tänkande och problemlösning
  • Förbereda och motivera för vidare studier
  • Motverka avhopp

Kontakt

Är du intresserad av att delta i SI-verksamhet vid LTH? Har du frågor om SI som du behöver få svar på? 

Kontakta då Ida Åström, SI-koordinator.

E-post: ida.astrom@lth.lu.se

 

 

Vill du veta mer?

ltharticleend
Sidansvarig: SI