LTH:s studentdatorer

För att kunna logga in på LTH:s studentdatorer krävs:

  • ditt studentkonto
  • ditt LU-kort
  • att du är registrerad som student på ett av LTH:s program, eller att du är registrerad på en enskild kurs som ansvarig lärare rapporterat in till DDG

Det går inte att byta lösenord direkt på datorerna, utan bytet sker via passport.lu.se. Kontot finns kvar så länge man är aktiv som student. Efter två terminers inaktivitet enligt Ladok får studenten en avisering om att Student-kontot (LU-kontot) ska stängas. 

Det finns en bugg som gör att ni inte kan logga in på våra datorer om ni har något av följande tre tecken i ert LU-Studentkonto-lösenord; +  %  eller mellanslag. Undvik dessa tecken!

Hemkatalog för att spara filer

Till kontot hör en hemkatalog där man lagrar sina filer. Den ligger på en server så att filerna är tillgängliga på alla datorer (dock med ett litet undantag för linuxdatorerna i E-huset)

Programvaror på LTH:s studentdatorer

Alla kan logga in på alla datorer men vilka programvaror som finns installerade på datorerna beror på den undervisning som bedrivs i respektive hus.

Creative suite är licenserat och finns installerat på datorsalsdatorerna hos A och Design-utbildningen.

Gratis programvara till studenter

Datorsalar på LTH campus i Lund

Sidansvarig: support@lth.lu.se | 2020-11-11