lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anonyma tentor och tentamensanmälan

ltharticlebegin

Nya Ladok

I och med nya Ladok ser Studentportalen annorlunda ut.

 • För kurser som är aktuella innevarande period finns länkar till tentorna (för de kurser som har tentor med öppen anmälan) i spalten till vänster.
 • För gamla kurser (som du inte är omregistrerad på utan enbart ska ta tentan på) så finns inga länkar direkt på startsidan. Istället får du leta upp kursen i spalten till höger ("Oavslutade"). Klicka på kursen. Sedan klickar du på "Resultat" i menyn till vänster och letar upp det moment som är aktuellt. Där finns anmälan till din tenta.
 • Som vanligt kan du anmäla och avanmäla dig fritt under öppetperioden. Efter öppetperioden kan du avanmäla dig, men inte anmäla dig på nytt.
 • Själva anonymkoden ser lite annorlunda ut, men som vanligt delas den ut av tentavakten.
 • För att se anonymkoden efter tentan (till tentavisningen) går du numera till Studentportalen, inte till den särskilda sidan med anonymkoder som fanns tidigare.

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Studentportalen finns på adressen www.student.lu.se. Man kan också nå direkt till Ladok-tjänsterna av portalen via http://www.student.lth.se/ladoktjanster/tentaanmalan/ .

Dessutom finns den nationella student-Ladok-portalen www.student.ladok.se . Den har samma Ladok-tjänster som LU:s portal (och de fungerar helt parallellt), men saknar andra funktioner. Ladok-tjänterna i sig är dock bättre mobil-anpassade i den nationella portalen.

I oktober 2015 införde LTH anonyma tentor. Samtidigt blev det obligatoriskt att anmäla sig till sina tentor (både ordinarie tentor och omtentor). All anmälan sker i studentportalen. Regelverket ändrades from 2016-12-01. Informationen nedan är anpassad till det nya regelverket.

Du kommer efter påbörjad tenta att tilldelas en anonymkod och det är den kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på. Läraren har inte tillgång till "översättningsnyckeln" till personnummer. Därmed upprättas en mycket stor grad anonymitet vid rättningen.

På mindre kurser, där läraren tidigare sett en students handstil, kanske graden av anonymitet blir något mindre, men på det stora hela kommer rättande lärare inte att känna till vem han/hon rättar åt.

Kortfattad arbetsgång

 • Du anmäler dig till tentan (gäller även ordinarie tentor)
 • Om du missat att anmäla dig: Skriv upp ditt namn och personnummer på listan i anslutning till ingången. Vänta tills tentamensvakten/läraren släpper in dig. Du kan få vänta upp till 60 minuter, och det finns ingen rätt att bli insläppt om det inte finns platser kvar.
 • Din anonymkod delas ut av tentavakten
 • Du skriver din anonymkod + en personlig identifierare på varje inlämnat papper
 • Tentan rättas anonymt

Nytt fr.o.m. december 2016

För tentor som genomförs efter 1 december 2016 gäller nya regler (beslutstexten finns på sidan för anställda).

Den stora skillnaden från tidigare regelverk är att det numer aldrig är en rättighet att få skriva en tenta om man inte anmält sig i förväg (inte heller på ordinarie tentor). Men om det finns plats kvar finns fortfarande en möjlighet att få skriva tentan även om man inte anmält sig.

Om man inte anmält sig i förväg, måste man skriva upp sig på en lista i anslutning till ingången samt vänta (upp till 60 minuter) på att bli anvisad en plats. Om man inte gör detta, utan går direkt in och påbörjar tentan, kommer man att avvisas från tentan.

Tänk på att kontrollera att du anmält dig korrekt!

Vilka tentor/examinationer omfattas?

Det är enbart skriftliga salstentor som omfattas av att bli anonyma och som får obligatorisk anmälan.

Det gäller både ordinarie tentor och omtentor.

Det gäller inte för hemtentor, muntliga tentamen, duggor eller inlämningsuppgifter. Systemet kan användas även till detta, men i så fall bestäms det på kursnivå och i så fall kommer kursläraren att informera om detta.

På basåret (TZBAS/TBAA01) är det enbart ordinarie tentor som omfattas av anonymitet och anmälan via studentportalen. Omtentor anmäls enligt anvisningar från programledningen och är inte anonyma.

Om kursen ges av en icke-LTH-institution och kursen samläses med studenter från andra fakulteter, är det inte heller säkert att tentan kommer att rättas anonymt. Kolla med kursläraren om du vill få besked i det enskilda fallet.

Obligatorisk anmälan till samtliga tentor

För att systemet ska kunna hantera anonymkoder måste man alltid anmäla sig (i studentportalen) till samtliga tentor, både ordinarie tentor och omtentor. Detta innebär att i princip all anmälan till tentor ska ske i studentportalen (se undantag nedan "Om du inte kan anmäla dig").

Om man inte anmält sig inom utsatt tid kan man få skriva tentan i mån av plats. Man blir dock inte anonym då, utan får skriva personnummer och namn på inlämnad tentamen.

Det åligger icke-anmäld student att vid ankomst till tentamenssalen meddela (på en lista) att man inte inte anmält sig tidigare, och att sedan avvakta upp till 60 minuter utanför lokalen tills alla som anmält sig först får plats i lokalen. Man får som icke-anmäld aldrig gå in utan att blivit anvisad plats.

För ordinarie tentor i kurser i åk1 efter läsperiod 1 och 2 gäller att institutionen alltid ska se till att det finns tillräckligt med platser för även icke-anmälda studenter.

Sammanfattning

 • Man måste anmäla sig till samtliga tentor
 • Anmälan görs i studentportalen för alla tentor

Regler för icke-anmälda studenter [nytt fr.o.m. december 2016]

 • Om man inte anmält sig så kan man få skriva tentan ändå, men detta är ingen rättighet utan beror på tillgång på plats (fysik skrivplats och uppkopierade tentor)
 • Icke-anmälda studenter måste skriva upp sig på en lista i anslutning till ingången av tentamenslokalen, och måste vänta (upp till 60 minuter) på att bli anvisad en plats
 • Om man inte anmält sig i förväg och heller inte skrivit upp sig på listan över icke-anmälda utan direkt gått in i salen utan att bli anvisad plats, kommer man att avvisas från tentan. Eventuellt redan skrivna svar kommer inte att rättas.

Hur går det till?

 1. När det är dags att anmäla sig till tentor kommer det att skickas mail till alla studenter på LTH (ungefär som till kursanmälan och terminsregistrering). Det skickas mail till samtliga perioder, även omtentaperioder, så det är inte säkert att du ska anmäla dig varje gång du får sådana mail. Det skickas ett mail inför varje tentamensperiod, samma dag som det öppnar för anmälan. Normal är det öppet i två veckor; deadline för anmälan står i mailet.
 2. Du anmäler dig till de tentor du vill skriva i den perioden, före utsatt deadline. Du behöver inte komma ihåg anonymkoden.
 3. På tentan kommer tentavakten att dela ut koden till dig när han/hon gör legitimationskontrollen. Då skriver du ner anonymkoden på omslagspappret (i närvaro av tentavakten), och sedan skriver du samma kod på samtliga tentapapper.
 4. Du ska även skriva en s.k. personlig identifierare på omslagspappret och varje tentamenspapper (läs mer om detta nedan).
 5. Läraren kommer enbart att se anonymkoden när han/hon rättar tentan.
 6. När tentan är rättad lämnar läraren in protokollet med resultat (digitalt eller på papper) till administratören som matar in resultat per anonymkod i Ladok.
 7. Före examinator skriver under resultatet kan han/hon se vem som varje kod tillhör (vilket krävs enligt svensk lag).
 8. När resultatet är godkänt får du (som tidigare) ett mail om att så skett och du kan gå in på studentportalen och se ditt resultat.
 9. Vill du i efterhand få tillgång till din anonymkod (bra att ha vid tentavisningar) så kan du hämta den i Studentportalen fr.o.m. kalenderdagen efter tentan.

Har du särskilda behov?

Ifall du har har tillgång till tentamensstöd (extra skrivtid, sitta enskilt m.m.) så gäller att du både måste anmäla dina behov till respektive lärare och anmäla dig i portalen.

Du ska anmäla särskilda behov senast tre veckor före tentan till kursansvarig (gäller Lund) eller till samordnaren för tentamina pedagogiskt stöd (gäller Campus Helsingborg), och det gäller även om du har längre tid på att anmäla dig till tentan i anmälningssystemet. Detta för att vi ska kunna hinna uppfylla de önskemål som du har. Öppettiderna för anmälan i portalen är normalt från tre veckor före tentamensperioden till en vecka före (se nedan för exakta tider).

Även om du skriver tentan i en annan lokal ska det fungera med att du kommer att få anonymkoden av tentamensvakten (förutsatt att du har anmält dig även i portalen).

Personlig identifierare

För att säkerställa att din tenta i slutänden går att koppla till dig, även om något går fel med anonymkoden (den är ganska kort, så om någon skriver slarvigt finns viss risk för sammanblandning) ska du förutom själva anonymkoden även skriva en s.k. personlig identifierare på samtliga inlämnade papper.

Den personliga identifieraren är en liten fras, en kod eller en kort mening som du själv hittar på. Det kan vara vad som helst, men ska inte vara något som kan avslöja din identitet. Om du vill, kan du använda samma personliga identifierare på alla tentor i en tentaperiod. Du ska inte berätta den för någon.

Anonymkoden skrivs högst upp, men den personliga identifieraren skrivs med fördel längst ner på pappret.

Normalt sett kommer den personliga identifieraren inte alls användas, men om något går snett och den behöver användas för att identifiera tentor som institutionen inte annars klarar av att skilja, så kommer de att kontakta de studenter som är aktuella för att själva behöva hjälpa till med identifikationen av tentorna. Förhoppningsvis kommer detta att behövas vid väldigt få tillfällen.

Om du inte kan anmäla dig

I vissa fall kan du inte anmäla dig till en tenta. När du inte kan anmäla dig så saknas helt enkelt den kursen/tentan som anmälningsalternativ i studentportalen. Varför du inte kan anmäla dig kan bero på olika saker.

Om du inte kan anmäla dig själv, får du anmäla dig till institutionens utbildnings-/kursadministratör. I de flesta av fallen kan han/hon anmäla dig (vilket krävs för anonymkod), men i något enstaka fall kommer du inte att kunna få någon kod, utan får skriva tentan oanonymt.

 • Gammal kursversion
  När du började läsa kursen hade den andra s.k. provkoder (t.ex. om momenten bytt poäng eller betygskala).
 • Ej kursregistrerad
  Om du inte redan är kursregistrerad på kursen. Du kan se om du är registrerad. När väl administratören har registrerat dig kan du anmäla dig själv (förutsatt att du hinner före deadlinen).
 • Ska plussa
  Om du redan har godkänt resultat på tentan men vill skriva om den för högre betyg.

Om du inte får en kod på tentan

Ifall något går snett och du inte får en anonymkod tilldelad dig vid tentan så får du skriva namn och personnummer på tentaomslaget och alla tentapapper. Det är viktigare att kunna härleda vem som skrivit tentan än att få den rättad anonymt.

Lämna aldrig in tentan utan att antingen anonymkod (+ personlig identifierare) eller personnummer + namn är skrivna på samtliga inlämnade papper.

Tentamensperioder och öppettider för anmälan

Läsår Tentamens­period Typ Anmälan
öppnar
Anmälan
stänger
Tentamens­period
börjar
Tentamens­period
slutar
2018/19 1 Tenta 2018-10-08 2018-10-22 2018-10-27 2018-11-02
2018/19 2 Tenta 2018-12-03 2018-12-17 2019-01-07 2019-01-19
2018/19 3 Tenta 2019-02-25 2019-03-11 2019-03-18 2019-03-23
2018/19 4 Om­tenta 2019-03-25 2019-04-10 2019-04-23 2019-05-04
2018/19 5 Tenta 2019-05-06 2019-05-22 2019-06-01 2019-06-08
2018/19 6 Om­tenta 2019-07-29 2019-08-12 2019-08-19 2019-08-31

Säkerställ att du är anmäld

Kontrollera att du är anmäld! Detta blev ännu viktigare sedan den nya reglen om att icke-anmälda som ändå går in i salen utan att skriva upp sig på listan över icke-anmälda ska avvisas.

Det enklaste sättet att kontrollera att man är korrekt anmäld är att efter man loggat ut från portalen (eller vid ett senare tillfälle) logga in på nytt och gå i på respektive kurs. Står man då som anmäld är man säker på att så är fallet.

ltharticleend