lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examen

ltharticlebegin

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTHs kansli. Tänk på att det tar tid att få sitt examensbevis utfärdat, det är många som ansöker om examen och handläggningstiden kan därmed vara lång vissa perioder. 

Ansökningsförfarande

Du ansöker om examen via Studentportalen, www.student.ladok.se   

Du hittar enklast din examen genom att först skriva LTH i sökfältet.

Att tänka på vid ansökan om examen:

Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta.


 • Kontrollera att ditt namn är rättstavat och att din adress samt mejladress är uppdaterad.
 • Kontrollera att alla kurser som ingår i examen är slutrapporterade i Ladok
 • Ansök om tillgodoräknanden hos din programplanerare i god tid före ansökan om examen. Detta ska vara klart innan du ansöker om examen. Även externt valfria kurser ska vara tillgodoräknade innan du ansöker om examen.
 • Har du en tillgodoräknad kurs som du vill ha med i din examen så väljer du den tillgodoräknade delen och inte den faktiska kursen. Detta underlättar vid granskning. 
  Se exempel här.
 • Du anger själv vilka kurser som ska vara en del av din examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, dvs det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i din examen än den omfattning som anges i examensordningen. I de fall en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 • Ansöker du om civilingenjörsexamen observera att du måste ange din specialisering i meddelanderutan.
 • Kontrollera att stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen. Gå till Ladok och Avslutad utbildning. Leta fram och klicka på rätt examenskurs.

Om du inte kan ansöka om examen via studentportalen, kontakta oss på examen@lth.lu.se  

Examensbevis

I examensbeviset anges examensdatum som är dagen för sista fullgjorda prestation. I samband med att du tar ut din examen läggs ett studieavbrott på ditt utbildningsprogram. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut. Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original. 

Examenskrav

För att få ut examen måste kraven enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser vid andra program inom LTH, kurser vid andra fakulteter inom Lunds universitet eller kurser vid andra universitet/högskolor, krävs beslut från programledningen.

Hur får jag mitt färdiga examensbevis?

Examensbevis med Diploma Supplement skickas med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Det går också bra att hämta ut det på LTH:s kansli enligt överenskommelse.

Ring och ringintyg

Du som läst civilingenjörs- eller brandingenjörsutbildning får rätt att bära en examensring. Information om hur du går till väga för att skaffa ringen kan du läsa här.

Examenshögtid

Examenshögtiden anordnas vanligtvis två gånger per år (maj och december). Du får automatiskt en inbjudan till aktuell högtid under förutsättning att du senast den 15 mars alt. 1 oktober

 • har begärt att få ta ut examen
 • uppfyller samtliga krav för examen (obs! alla resultat och beslut ska finnas i Ladok)

Läs mer om examenshögtiden

ltharticleend

Kontakta examensavdelningen

Har du frågor i anslutning till din examensansökan går det bra att skicka dem till examen@lth.lu.se

Aktuellt

Examen enligt äldre bestämmelser

Du som har påbörjat och slutfört dina studier före 1 juli 2007 har rätt att ta ut din examen enligt de äldre bestämmelserna.