lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examen

ltharticlebegin

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTHs kansli.

Ansökningsförfarande
Vid ansökan om examen lämnar du följande uppgifter; namn, personnummer, vilken examen som avses och vilken specialisering/inriktning du läst.

En ansökningsblankett skickas därefter hem till dig via e-post efter kontroll att samtliga examensfordringar finns registrerade i Ladok. 

Examensbevis
I examensbeviset anges examensdatum som är dagen för sista fullgjorda prestation. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut. Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original. Vi skickar inte examensbeviset rekommenderat inom Sverige. Däremot går det bra att hämta ut det på vårt kontor.

Examenskrav
För att få ut examen måste kraven enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser vid andra program inom LTH, kurser vid andra fakulteter inom Lunds universitet eller kurser vid andra universitet/högskolor, krävs beslut från programledningen.

Ring och ringintyg
Du som läst civilingenjörs- eller brandingenjörsutbildning får rätt att bära en examensring. Information om hur du går till väga för att skaffa ringen kan du läsa här.

Examenshögtid
Examenshögtiden anordnas vanligtvis två gånger per år (maj och december). Du får automatiskt en inbjudan till aktuell högtid under förutsättning att du senast den 1 mars alt. 1 oktober

  • har begärt att få ta ut examen
  • uppfyller samtliga krav för examen (obs! alla resultat och beslut ska finnas i Ladok)
  • har en inkommen ansökningsblankett registrerad hos din handläggare

Läs mer om examenshögtiden

ltharticleend

Kontakta examensavdelningen

När du vill ta ut examen når du oss lättast via vårt epostformulär.

Har du andra frågor i anslutning till din examen går det bra att skicka dem till examen@kansli.lth.se

Vid ansökan om examen vänligen lämna uppgifter om namn, personnummer, vilken examen som avses och vilken specialisering du läst.

Aktuellt

Examen enligt äldre bestämmelser

Du som har påbörjat och slutfört dina studier före 1 juli 2007 har rätt att ta ut din examen enligt de äldre bestämmelserna.