lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examen

ltharticlebegin

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTHs kansli.

Ansökningsförfarande

Du ansöker om examen via Studentportalen, www.student.ladok.se   

Du hittar enklast din examen genom att först skriva LTH i sökfältet.

Att tänka på vid ansökan om examen:

Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta.

  • Kontrollera att ditt namn är rättstavat.
  • Kontrollera att alla kurser som ingår i examen är slutrapporterade i Ladok
  • Ansök om tillgodoräknanden hos din programplanerare i god tid före ansökan om examen.
  • När du markerar vilka kurser som ska ingå i din examen, tänk på att slutsumman inte får överskrida programmets omfattning med för många poäng samt att du uppfyller examenskraven.
  • Ansöker du om civilingenjörsexamen observera att du måste ange din specialisering i meddelanderutan.
  • Kontrollera att stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen.


Om du inte kan ansöka om examen via studentportalen, kontakta oss på examen@lth.lu.se  

Examensbevis

I examensbeviset anges examensdatum som är dagen för sista fullgjorda prestation. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut. Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original. Vi skickar inte examensbeviset rekommenderat inom Sverige. Däremot går det bra att hämta ut det på vårt kontor.

Examenskrav

För att få ut examen måste kraven enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser vid andra program inom LTH, kurser vid andra fakulteter inom Lunds universitet eller kurser vid andra universitet/högskolor, krävs beslut från programledningen.

Ring och ringintyg

Du som läst civilingenjörs- eller brandingenjörsutbildning får rätt att bära en examensring. Information om hur du går till väga för att skaffa ringen kan du läsa här.

Examenshögtid

Examenshögtiden anordnas vanligtvis två gånger per år (maj och december). Du får automatiskt en inbjudan till aktuell högtid under förutsättning att du senast den 1 mars alt. 1 oktober

  • har begärt att få ta ut examen
  • uppfyller samtliga krav för examen (obs! alla resultat och beslut ska finnas i Ladok)

Läs mer om examenshögtiden

ltharticleend

Kontakta examensavdelningen

Har du frågor i anslutning till din examensansökan går det bra att skicka dem till examen@lth.lu.se

Aktuellt

Examen enligt äldre bestämmelser

Du som har påbörjat och slutfört dina studier före 1 juli 2007 har rätt att ta ut din examen enligt de äldre bestämmelserna.