lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Beställning av kopior

ltharticlebegin

Kopia av examensbevis

Här kan du beställa kopior av ditt examensbevis på grund- och avancerad nivå.

Fyll i beställningen och skicka in den till oss, antingen till Utbildningsavdelningen, LTH, Box 118, 221 00 Lund eller via e-post.

Avgift tillkommer för varje beställning (Avgiftsförordningen SFS 1992:191). Betalning ska ske i förskott.

Information om betalning från utland, här

Copies of Degree Certificate

Here you can order copies of your degree certificate on bachelor´s and master´s level.

Fill in your order and send it to us, either to the Education Department, LTH, Box 118, 221 00 Lund, Sweden, or by 
e-mail.

A fee will be charged for each order (Fee Regulation SFS 1992:191). Payment must be made in advance.

Information about payment from abroad, here.

ltharticleend