lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Beställning av kopior

ltharticlebegin

Kopia av examensbevis

Här kan du beställa kopior av ditt examensbevis på grund- och avancerad nivå.

Mejla examen@lth.lu.se med följande information:

 1. Ange "Beställning kopia av examensbevis" i rubriken.
 2. För- och efternamn: 
 3. Personnummer:
 4. Examen:
 5. År för avslutade studier:
 6. Postadress dit kopian ska skickas:
 7. Telefonnummer: 

OBS! Om din examen är utfärdad december 2014 eller tidigare kan du istället kontakta universitetsarkivet@legal.lu.se

Copies of Degree Certificate

Here you can order copies of your degree certificate on bachelor´s and master´s level.

 1. Type "Order Copy of Degree Certificate" in the header.
 2. First and last name: 
 3. Identification number "Personnummer":
 4. Degree:
 5. Education completed, Year:
 6. Postal address:
 7. Phone number: 

NOTE! If your degree is issued December 2014 or earlier, you can contact universitetsarkivet@legal.lu.se

ltharticleend