lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensbestämmelser

ltharticlebegin
  • Student från yrkesprogram ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringar, yrkesexamen enligt bilaga 2.
  • Student från kandidat- och mastersprogram ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringar, generell examen enligt bilaga 1.
  • Student från civilingenjörsprogram med kandidatarbete ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringarna, Teknologie kandidatexamen med huvudområde Teknik, enligt bilaga 1.
  • Student från arkitektprogrammet med kandidatarbete ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringarna, Kandidatexamen i arkitektur med huvudområde Arkitektur, enligt bilaga 1.
  • Student från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringar, Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning, enligt bilaga 1.
  • Student från Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringar, Konstnärlig kandidatexamen i design, enligt bilaga 1.
  • Student från Konstnärlig masterutbildning i industridesign ansöker om och erhåller, efter uppfyllande av examensfordringarna, Konstnärlig masterexamen i design, enligt bilaga 1.

Bilaga 1. Generella examina

Bilaga 2. Yrkesexamina

 

 

ltharticleend