lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tillämpningsregler - antagen före 1 juli 2007

ltharticlebegin

Detta bör du tänka på om du vill ta ut en examen om 300 högskolepoäng 

Från och med 1 juli 2007 är LTH anslutet till den så kallade Bolognamodellen, vilket innebär att arkitekt- och civilingenjörsutbildningen har blivit en 5-årig utbildning om 300 högskolepoäng.

Du som antogs till utbildningen ht 06 eller tidigare har rätt att ta ut examen om 270 högskolepoäng t o m juni 2015 enligt äldre bestämmelser. Vidare har en student som är antagen ht 06 eller tidigare möjlighet att ansöka om att få en examen om 300 högskolepoäng. För att en sådan ansökan skall beviljas måste de krav som gäller för antagna ht 07 eller senare vara uppfyllda.

För arkitektutbildningen hänvisas till information på programmets hemsida.

För civilingenjörsutbildningen innebär det i dagsläget att följande ska ingå i en sådan examen:

  • Kurs i hållbar utveckling om minst 6 hp.
  • Kurs i ekonomi/entreprenörskap om minst 6 hp.
  • Kurser i matematik om minst 27 hp. Du som äldre student måste kontrollera om du behöver komplettera dina matematikkunskaper ytterligare (se respektive civilingenjörsprogram för rekommenderade kompletterande kurser).
  • Kurser som motsvarar det planerade obligatoriska grundblocket för de som börjat HT 2007 eller senare.
  • Kurser om minst 45 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå, inom en specialisering (se respektive civilingenjörsprogram).
  • Totalt 300 hp, varav minst 75 hp (examensarbetet inräknat), på avancerad nivå.

För närmare information om hur dessa krav kan uppfyllas se respektive programs hemsida eller kontakta studievägledaren.

Alla formella krav för examen på 300 högskolepoäng finns i Studiehandboken.

 

ltharticleend